Leden 2010

Spřízněné duše a dvojitý plamen

29. ledna 2010 v 20:54 | Crystallin |  Vztahy

Spřízněné duše a dvojitý plamenTouha po tom najít lásku a toho správného partnera je vlastně touha najít celistvost. Mohu popsat tři druhy romantických vztahů, které nám napomáhají najít sebe ve všech aspektech, a to je dvojitý plamen, spřízněné duše a karmické vztahy.

Vztahy v nové době

29. ledna 2010 v 20:51 | Crystallin |  Vztahy

Vztahy v nové době

Tento channeling se uskutečnil 5.února 2OO6 v Oisterwijk v Nizozemí. Mluvená řeč byla lehce upravena pro lepší čitelnost textu.

Drazí přátelé,
je pro mne velkou radostí a velkým štěstím, že dnes mohu být s vámi. Moje energie mezi vámi proudí. A jak můžete vidět, není to konference v tradičním smyslu. K těmto informacím je předávána navíc určitá kvalita energie. Jste toho součástí. Tím, že jsme se dnes tady sešli, tvoříme v této místnosti, v tomto místě otevření Země spirálu energie. Proto je toto místo svaté. V každém místě, kde se lidé, Andělé v pozemských tělech, setkávají v záměru osít zemi svým světlem, se stává Země posvátnou.

Magická moc partnerských vztahů

29. ledna 2010 v 20:46 | Crystallin |  Vztahy

Magická moc partnerských vztahů


Marriane Williamson
Skutečný milostný vztah naplňuje naše duševní, emocionální i fyzické touhy a sny. Spojení s milovaným partnerem ve svazku, který je naplněn důvěrou, otevřeností, sdílením, pochopením, úctou a hlubokou pokorou, ale i úctou k sama sobě a prostorem pro svobodu obou milenců. Ke skutečné lásce je zapotřebí i citových, duševních a duchovních předpokladů.

Mandaly - výklad

27. ledna 2010 v 15:12 | Crystallin |  Moje tvorba
Barvy:

Růžová - vzniká při malování smícháním bílé a červené. A stejně jako červená, je i růžová barvou tělesnou, i když mnohem jemnější. Probouzí soucit, lásku, podporuje vnitřní čistotu, zklidňuje emoce. Zahání hněv a pocity opuštěnosti.

Fialová - je duchovní barvou, pomáhá harmonizovat jak fyzické, tak i duchovní energie. Přináší inspiraci, a také pokoru, napomáhá meditacím. Působí na sedmou, korunní čakru.

Modrá - uklidňuje, uvolňuje, čistí. Uvolňuje mysl, aby se mohla otevřít inspiraci a intuici, pomáhá také proti pocitům samoty a opuštěnosti. Je barvou hluboké vody, v níž se odráží vysoké nebe, a s nebem nás také spojuje. Odedávna je svázána s náboženskými pocity - např. v křesťanství je barvou Panny Marie, v Tibetu barvou "nehybné záře vědomí". Přináší klid, rozjímání, spojuje se s uvážlivým, mírným způsobem života. Působí na pátou, krční čakru.

Křídla - právě dopadající energie

27. ledna 2010 v 14:35 | Crystallin
Nové a odlišné výsledky … znovu důvěřujeme
23. ledna 2010

Vítejte!
Nacházíme se vskutku v zajímavých časech. A ač energie se zdají vytrvale kráčet jedním či druhým směrem, přesto existuje nesporný vzorec a záměr, protože tento záměr kormidluje vodami síly našich tvůrčích myšlenek. Právě teď balancujeme… balancujeme na pokraji toho, jak bude nový svět, nová realita či spíše Země II vypadat, a zemětřesení na Haiti pomohlo této planetě ve více směrech, než bychom si kdy dokázali představit.

Mráčková mandalka

27. ledna 2010 v 14:05 | Crystallin |  Moje tvorba
Ode mě, včera jsem se bavila v Callistu :)

Vzkaz zlaté dušičky 25.1.2010

27. ledna 2010 v 13:46 | Crystallin
25.1.2010
Manipulace
V mnoha zemích se budí mnoho lidí. Po celé Zemi se probouzí vědomá energie, která hledá propojení sama se sebou skrze Zemi. Všechny energie, které nesou plné vědomí sebe sama, velice pozitivně ovlivňují veškeré dění ve vesmíru. To, co probíhá v této době, se týká celých vesmírů, neboť planety, bytosti a všechno živé je propojeno. Každý živý i neživý, oboje je bolestně spjato s procesem růstu a zániku.

O Reiki

23. ledna 2010 v 14:40 | Crystallin |  Reiki

O reiki

Reiki je učení práce s vesmírnou energií, jež ze své vlastní podstaty původu nemůže ublížit nebo být zneužita. Rei v překladu znamená vesmírný, životodárný a Ki znamená energii.

Reiki je bezpečná, jemná a nenásilná metoda praktického uzdravování. Zvyšuje energii, zmírňuje bolest, umožňuje hlubokou relaxaci a navozuje pocit harmonie.Aktivuje samoléčebný mechanismus člověka a zlepšuje též mimosmyslové vnímání. Reiki působí nejen na fyzické úrovni, ale i na úrovni duševní a duchovní. Reiki energii může přijímat každý a předávat ji může pouze člověk zasvěcený do určitého stupně reiki od reiki mistra.

Reiki je vhodnou doplňkovou terapií k lékařské péči, která v posledních letech zaznamenává velký nárůst praktikujících i oficiální nasazení např. v amerických nemocnicích. Používá ji mnoho masérů, fyzioterapeutů, zdravotních sester a lékařů.

Rozhodnutí stát se kanálem pro reiki energii je silný zážitek, který může změnit Váš život a pomůže na cestě Vašeho duchovního růstu. Energie reiki je skutečná a reiki praktik vnímá její fyzickou přítomnost.

Usui metoda, jak ji učila Hawayo Takata zahrnuje tři úrovně reiki. Úroveň reiki 1 vytvoří ve studentovi kanál pro reiki energii. Jakmile je kanál pro reiki energii vyladěn, lěčivá energie začne procházet studentem.Úroveň reiki 2 umožní pracovat s reiki energií na vzdálenost v prostoru a čase. Student, který dosáhne úrovně reiki 3, se stává reiki Mistrem a učitelem. Každá úroveň reiki vyžaduje práci s energetickým systémem člověka. Reiki zasvěcení je provedeno doživotně.

Každý člověk potřebuje různě dlouhý čas na své duchovní cestě mezi jednotlivými reiki stupni. Tím je umožněno každému jít vlastní duchovní cestou svým tempem. Výběr reiki Mistra je možný provést na základě praktických zkušeností s léčením od konkrétního reiki Mistra nebo na základě Vaší intuice.

Copyright Petr Chmelík


Vzkaz zlaté dušičky 19.1.2010

20. ledna 2010 v 12:10 | Crystallin
19.1.2010
Rozhodování
Je zde možnost velice rychlé proměny sama sebe. Stále se o tomto hovoří, avšak mnohem méně je toto vědomě prováděno. Proměny, kterých je nutno dosáhnout, jsou velice reálné v tomto světě. Každý sám a zároveň všichni dohromady pracujte na své budoucnosti. Cokoliv uděláte, vrací se zpět daleko rychleji, nežli tomu bylo dříve. Jak pozitivně, tak negativně. Proto změny, která na sobě chcete uskutečnit, nejprve sami v sobě vizualizujte, uvědomte si, co chcete a teprve poté přikročte k napnutí síly do tohoto záměru. Nebuďte hr, avšak nečekejte dlouho. Již není čas.

Aštar - Sněte Velké Sny

6. ledna 2010 v 13:11 | Crystallin
Aštar - Sněte Velké Sny

Aštar:
Pozdravy, Zde je Aštar.

Galaktická Federace dokončuje podrobnosti ohledně celosvětových hromadných Odhalení. Když se to stane budou oslavy v každé zemi na Zemi. Je těžké si představit velkolepost toho. Budou vysílání v televizi těch, kteří jsou nyní dvojitými agenty, předstoupí aby řekli Dokázali jsme to!

Nejen že budou Mateřské Lodě a čluny viditelné na nebi, ale budou také odhaleny nové technologie.
Pak si na několik dní odpočineme kvůli oznámení, aby každý jasně pochopil co se stalo. Zamysleli jste se nad tím, co bude tato změna znamenat ve vašem vlastním životě? Buďte teď na to připraveni. Když si utřete slzy radosti, slzy úlevy, co budete potom dělat?