Květen 2010

Mír =)

31. května 2010 v 20:55 | Crystallin |  Moje tvorba
obraz1


Dneska jsem si tak malovala...smile

Uvolnění slibů minulosti

31. května 2010 v 18:27 | Crystallin
Úryvek z channelingu s Archandělem Rafaelem na angeláriu
...

Můžu ti říct formulku, pomocí které zrušíš všecky sliby minulosti a už tě víc nebudou svazovat. Když povíš o mojí pomoci i ostatním, můžu udělat to samé, funguje univerzálně
No nenapínej už tolik a dej

A prosím je kde?

Zase napínáš? No tak dobře prosím…

Když povíš toto třikrát, z upřímného srdce a s láskou, uvolníš se od všech slibů minulosti:

"Milovaný Bože, uvolni prosím všechny pouta, které mě vážou k mojí minulosti. Nahraď je prosím čistou láskou, aby moje duše byla znovu svobodná. Jen tobě patří moje duše a proto ji nemůže svázat nic jiného. Děkuji, že mi dáváš svoji lásku a očišťuješ mě od všeho zlého."

Děkuju, Rafaeli, cítím v těch slovech velkou sílu a lásku

Pro tebe všecko, drahá i pro ostatní ...

...

Změna paradigmat - Solara - květen 2010

26. května 2010 v 12:21 | Crystallin

Změna paradigmat - Solara - květen 2010

                           ZE SURFREPORTU NA KVĚTEN 2010

SOLARA
ZMĚNA PARADIGMAT
Doposud byl rok 2010 zcela divokým a nepředvídatelným rokem. Přivedl nás do oblastí, které jsou tolik "mimo mapu", že jsme ani nevěděli, že vůbec existují. Přinesl nám řadu Nulových zón a šokujících událostí. Zasáhlo nás to v naší samozřejmosti. Trvale nás to odpoutalo od Způsobu Jak Vždy Věci Byly. Popohnalo nás to k přehodnocení všeho. Rozbilo to veškeré lineární vnímání. Logiku nahradil pocit správnosti. Naše LÁSKA se nezměrně prohloubila. A především nás to postrčilo, abychom se dokonale projevili jako Praví celiství.
V květnu se prolomí na druhou stranu.

Poselství Země - Květen 2010 - Pamela Kribbe

26. května 2010 v 12:19 | Crystallin

Poselství Země - Květen 2010 - Pamela Kribbe

Uzemnění skrze Radost a Tvořivost 

(Matka Země - Gaia prostřednictvím Pamely Kribbe)

Drazí přátelé,
Já jsem hlas Země. Zdravím vás všechny v radosti. Mé srdce hřeje vaše přítomnost a otevřenost vůči mne. Toužím s vámi navázat přímé spojení. Jsme určeni vyvíjet se společně a společně kráčet cestou do jiného, nového světa.
Ráda bych vás vzala zpět až na samý počátek našeho vzájemného spojení a spolupráce. Já jsem živá Bytost. Jsem plně vědomá Bytost, která vás zde na planetě přijala ve velmi dávných dobách. Vnímala jsem váš příchod na Zem a chtěla jsem se učit a růst prostřednictvím vaší přítomnosti. Nejste ze Země, přišli jste z Hvězd. Nesete v sobě Světlo, které je nové a inspirující pro Zemi a všechny zdejší říše přírody. Dovolte, abych vše vysvětlila.

Vzkaz zlaté dušičky 24.5.2010 Srdeční čakra

25. května 2010 v 21:10 | Crystallin

24.5.2010

Srdeční čakra


Na této planetě se všechno probouzí. Sama Země se velice silně očisťuje a tato očista bude neustále zesilovat. Spoustu z vás toto pocítí na vlastní kůži, neboť energie budou velice silné.
Červnové dny budou také velice důležité pro jednu událost, která vás velice posune kupředu, ale také velice změní váš náhled na věci stávající.

O dracích: etudy o chrlení ohně a jiných pastvách (channeling)

24. května 2010 v 23:17 | Crystallin |  Draci
O dracích: etudy o chrlení ohně a jiných pastvách
In andělé, daeduwen, helar on 07/10/2009 at 10:15

[Upozornění: Tento příspěvek může obsahovat nepravdivé informace.]
V dracích stále nemám jasno. Sem-tam jsem se o nich něco dozvěděla od Yovmiela, od Gabriela nebo Messiela (ti dva poslední byli hoooodne opatrní ve svých spisech), ale stále mi není jasné, co vlastně jsou. O mně (a ještě alespoň  jednomu člověku na těchto stránkách) je veřejně známo, že jsme "dračí semeno", tedy že v sobě nějakým počinem osudu nosíme část dračí energie.


Duchovní poslání

24. května 2010 v 17:12 | Crystallin |  Andělé

Archanděl Michael..."Jsem s tebou, dávám ti odvahu k provedení změn v tvém životě, které ti pomohou pracovat na tvém duchovním poslání."
Doreen Virtue....Zprávy od vašich andělů

Jaké je mé duchovní poslání? Vím že mnoho lidí si pokládá tuto otázku, včetně mě samotné. Dospěla jsem k závěru, že to není jen jedna věc. Žiješ své životní poslání každý den. Všechno co děláš, každá volba kterou uděláš ovlivňuje tvůj život a je to část duchovního poslání v tomto životě. Není to žádná záhada. Jen nadále následuj svou cestu a budeš žít život jaký jsi chtěl žít.
Požehnání, Anne

zdroj: zpráva na facebooku :D od skupiny Daily Angel Messages
michael


AA Michael - Váš život je Multi-dimensionální ... Co očekáváte ?

23. května 2010 v 22:43 | Crystallin

AA Michael - Váš život je Multi-dimensionální ... Co očekáváte ?

( úryvek z channelingu Meredith Murphy, přenos z Nové Země, 15.5.2010)

http://expectwonderful.typepad.com/messages/

Na tomto kmitočtu, je planetární vzestup Blízko. Jak jsem již řekl, v několika
předchozí zprávách, Země vzestupuje. Tento proces, je nezvratný, a tak ti z
vás, kteří jsou ve vibračním souladu s Ní, přejdou v jistém bodu tohoto procesu
do nové Dimenze. Kromě toho zde bude vytvořeno energetického spojení, se
schopností přímého sdílení energií "nové" a "staré" Země, pro ty, kteří se
probudili a pokračují v procesu za bod obratu Země, aby se tam přenesli také.
Toto okno nebude otevřeno pro dlouhou dobu - protože energetické požadavky k
zajištění bezpečného přenosu jsou značné, toto okno zůstane otevřené na krátkou chvíli, ve snaze osvobodit ty, kteří jsou blízko, ale zatím ještě ne úplně sladěni s
planetou v bodě jejího vzestupu. (Kolik času je " na krátkou chvíli ? ")
Oh deset nebo dvacet let ... je to proměnlivé. Jak mnozí z vás, kteří
vzestoupí, dorazí do Terra Nova (nová země / Nová země), hodně z podpůrných zdrojů energie pro Vzestup již nebude přítomno na planetě, která bude sama o sobě existovat v paralelní dimenzi - nic nebude ztraceno.

Pouze ti, s čistým a silným vnitřním připojení ke všemu-co-je a přímou
komunikaci s jejich ne-fyzickými průvodci, budou mít záměr a čistotu k
dokončení procesu vzestupu. Avšak ani to, není jisté, ... vše, co je jisté, je
záměr udržet jej k dispozici otevřený tak dlouho, jak je to možné, ale jakmile se
stane pro lidi téměř nemožné, provést tento přechod, připojení zmizí.

Probudíte se ve světě, který znáte, a přesto to bude magické a úplně přeměněné.
Je to požehnaný a úžasný moment a neunikne Vaší pozornosti! Ne, neucítíte to
přicházet, a když dorazíte, všechno bude zvýšené, jasnější, a zejména záře, jas
a způsob, jakým "věci" udivíte, nabere zcela nový zážitek ve Vaší fyzické
podobě, jako schopnost vidět za jednotlivé inkarnace - do dimenzí duší
ostatních lidí - rostlin, počasí, energie duše a mimočasové energie budou
viditelné a dostupné, a tekutina, která je světlem proudícím mezi a všemi Vámi do jednoho sjednoceného kroužícího víru, bude jednotlivě pocítěna a pochopena. To bude základem pro mnoho slz, podávání si rukou, objímání, usmívání se, smích , plač, tanec a všechny ostatní formy radosti. Oslavy budou nakažlivé a budou se šířit.


Křídla - dopadající energie - květen 2010 Karen Bishop

23. května 2010 v 13:33 | Crystallin

Tři možnosti!

Karen Bishop
2. května 2010
(text nebyl gramaticky upraven)


Vítejte!
Jsme zase na křižovatce na naší duchovní úrovni, a i když jsem uveřejnila zprávu Křídel ze 30. dubna, po návštěvě mých hvězdných přátel jsem cítila potřebu více se podělit s Vámi o naší současné situaci na planetě. Každý jednotlivec je silný a moudrý na naší hlubinné úrovni, a osobně jsem vždycky cítila že máme své vnitřní barometry, silné a čisté, a užívání tohoto individuálního svalu je vždy ta nejlepší cesta, jak jít dál. Všechny příspěvky, které jsem uveřejnila na webu byly míněny jako potvrzení toho, co jsme zakoušeli, a přesto že jsme individua, sdílíme společně tuto zkušenost mnoha rozličnými způsoby.

Symptomy při zvyšování vibrací Země květen 2010

22. května 2010 v 23:08 | Crystallin

Symptomy při zvyšování vibrací Země květen 2010

Několik symptomů, které se v tomto a následujícím období mohou projevit v souvislosti se zvýšenými vibracemi planety Země a také návrhy na jejich odstranění:

Bolesti hlavy v přední části a spodní části lebky:
Přestaň ubližovat sám sobě, pracuj na sebekritice a netlač na sebe tolik. Nemusíš být za každou cenu dokonalý. Uvolni potlačovaný vztek.