Září 2010

Vzkaz zlaté dušičky 29.9.2010 Žití je vaše cesta

29. září 2010 v 18:44 | Crystallin
29.9.2010

Žití je vaše cesta

kráčení ke světlu
V dnešních den přichází konečné zúčtování jedné etapy. Energie sílí a také emoce se probouzejí. Mnozí budou velice zmítáni ve stavech protikladů. Jak náhle toto přijde, tak náhle vše odejde. Mnozí cítí svou proměnu. Všichni se mění. Náhle jakoby proběhla i změna fyzická. Ačkoliv určitého člověka nějakým způsobem znáte, náhle vám přijde jiný. Avšak pokud se zeptáte, jak jiný, neumíte si odpovědět. Vše je jaksi "zvláštní". Není možné nazvat toto nějakým jiným slovem. A tyto zvláštnosti budou pokračovat, dokonce se prohlubovat. A nebude trvat dlouho a zvláštní bude všechno kolem vás. Zvláštní v tom, že situace a vše tak, jak to znáte, již přestane existovat.

Přepsání vaší minulosti, přítomnosti a budoucnosti: Meditace v lidském Matrixu

28. září 2010 v 18:55 | Crystallin
Zpráva od Sanandy, Září 2010
Přijala Rev. Michelle Coutant

Milovaní,
Čas ve vaší třetí dimenzi vnímáte jako lineární. Je to iluze, která mnohé z vás zdržuje před vaším Božím účelem a vašim soustředěním do vašeho Svatého Srdce. Mnozí z vás tráví svůj "čas" v oblastech vaší minulosti nebo budoucnosti, znovu vytváříte minulost a přenášíte ji do vašeho Nyní, tím že se na ni soustředíte. Mnozí z vás trávíte svůj "čas" tím, že přenášíte své soustředění na budoucnost a tak zmenšujete svoji tvůrčí sílu, kterou máte v Přítomnosti. Vy máte svou Božskou sílu v přítomném okamžiku, v němž musíte udržovat pozornost. Tvořte v Přítomnosti. Udržujte své soustředění v Přítomnosti. Přítomný okamžik obsahuje minulost, přítomnost a budoucnost. Vše se děje v přítomném okamžiku. Celé vaše životy se dějí a jsou prožívané v přítomném okamžiku. Když léčíte svou minulost, máte schopnost přepsat a změnit svou minulost. Když chápete to, co jste přišli prožít a učíte se a získáváte duchovní moudrost a lekce a zkoušky, které vám byly a jsou nabízeny, měníte a přepisujete svou minulost. Máte tuto schopnost, protože Vše Co Je se stále rozpíná, je to poddajné, je to tekuté, a vy, jako spolutvůrci s Božským Zdrojem máte schopnost přetvořit minulost, přítomnost a budoucnost v přítomný okamžik.

Magnetické Emoce

27. září 2010 v 13:19 | Crystallin
m
Vaše slunce začíná ožívat, je zde nový cyklus , který se dal do pohybu. Buďte si vědomi skutečnosti, že když jdete ven a cítíte slunce, je to více než jen teplo, záření gama a X-paprsky, které vysílá.
Jedná se o kompilaci magnetické, světelné energie a vaše vystavení se jejímu vlivu v příštím roce a půl, může mít přímý dopad na vaše emoce. Toto magnetické záření zasáhne člověka emocionálně - a to velmi silně.

Jsem vaše minulost, vydáte se mým směrem? Aneb energetický bumerang

26. září 2010 v 22:42 | Crystallin
Vhledy k Vzestupu
Jennifer Hoffman
22.9.2010

Vím, že jsem včera rozeslala svůj článek k vhledům k Vzestupu, ale byla jsem vedena, abych dnes poslala tento další, protože v posledních 48 hodinách jsem prožila něco, co je součástí energetického posunu, který nyní zažíváme a který souvisí s dnešní podzimní rovnodenností s úplňkem, který nastane 23.9. Je to energetický bumerang, který nám bude ukazovat, co se stane, když zauvažujeme nad návratem zpět do minulosti. Tak si tedy ukažme ten zajímavý, dramatický příběh.

Před pár lety jsem se potkala s někým, koho budu nazývat David. Od našeho prvního setkání, ke kterému došlo "náhodou" (ačkoli víme, že žádné náhody neexistují) jsem věděla, že tento vztah byl pro mě nějakým způsobem velmi důležitý. Po naší první schůzce v restauraci jsem cítila, že je na něm něco zvláštního, avšak chtěla jsem vědět, co se z toho vyvine. A získala jsem vhled do jednoho velmi důležitého minulého života, který jsem s ním prožila a který jsem potřebovala uzdravit. Avšak v následujících měsících mi dramatičnost, intenzita a často až naprostá absurdnost a komičnost v jeho jednání daly na srozuměnou, že pro mě není tou pravou osobou. A tak jsem tento vztah ukončila.

Fialový plamen očisty a transformace

26. září 2010 v 22:25 | Crystallin |  Fialový plamen
violet flame
Fialový plamen je esencí jednoho ze "Sedmi paprsků". Stejně jako sluneční paprsek procházející hranolem se rozloží na sedm barev duhy, tak i spirituální světlo se manifestuje jako sedm paprsků. Každý paprsek má specifickou barvu, frekvenci a kvalitu božského vědomí. Fialový papsek je znám jako sedmý paprsek.

Když jej ve jménu boha vzýváte, sestoupí jako paprsek spirituální energie a rozhoří se do spirituálního plamene ve vašem srdci jako soucit, odpuštění, spravedlnost, svoboda a přeměna.

Tarot Lásky

25. září 2010 v 11:49 | Crystallin |  Karty - online výklady

Výklad v angličtině

Pro partnerský vztah tarotovými kartami

Klikněte na kartu a pak ji přeneste kliknutím na požadovanou pozici.
heart

Bůh: Poselství lásky

24. září 2010 v 22:50 | Crystallin
u boha :D
Děti moje, vím, že toužíte mne poznat.
Přejete si, abych vám o sobě více pověděl. Já jsem Bůh. Já jsem láska. Jsem Bůh, který je láskou. Jsem světlo, jsem pravda. Má láska je pravdou a světlem. Jsem počátek a konec. Jsem vším, co je a co bude.
Není nic mimo mě. Setkáváte se se mnou neustále kdykoliv a kdekoliv. Jsem vším a nejsem ničím. Jsem ve všem a nejsem nikde. Jsem ve vás a jsem vámi. Nejsem v jednom těle, jsem ve všech tělech. Je to krásné být všude přítomen a je to krásné vše prožívat s vámi. Jsem s vámi když spíte, jsem s vámi když bdíte, jsem s vámi, když se milujete.

Šiřte své Světlo - Sdílejte svou Vizi - Poselství od Archanděla Michaela - září 2010

22. září 2010 v 21:51 | Crystallin

Šiřte své Světlo - Sdílejte svou Vizi

michael
Poselství od Archanděla Michaela - září 2010
Přijala Ronna Herman

Milovaní mistři, v této době zrychlené transformace a chaotických změn se z ras, náboženství a kultur ve světě vytvořily dvě hlavní odlišné skupiny. Z našeho širšího pohledu z vyšších sfér jsou tyto dvě frakce velmi dobře rozeznatelné. Ti, kdo mají důvěru v budoucnost a všemi možnými způsoby usilují o lepší svět pro sebe i pro ostatní, mají aury, které září nádherným Světlem, rozšiřují se v nekonečných kruzích a tím ovlivňují všechno a všechny okolo. Mnozí z vás nyní zesilují a ochraňují tok Božského Světla, které potřebuje na Zemi zdroj ukotvení. Jak jsme již mnohokrát řekli, mocné, přeměňující Světlo celého spektra je energií Posvátného Ohně, kterou Země a lidstvo potřebují k dokončení přeměny z hutné širokospektrální duality nižších dimenzí směrem ke Světelnosti a neomezené svobodě vyšší čtvrté a páté dimenze.

Moje prozření :D

20. září 2010 v 20:56 | Crystallin |  ***Deník•Sny***
Tak dneska se mi stalo něco zásadního.
Jeden reikista se nabídl, že se mi podívá na moje zablokované čakry, programy.
A co zjistil?
Měla jsem v sobě odsouzení, což sedělo, odsuzovala jsem včera otce za jeho chování, a předtím i jednu holku ze třídy, která mi lezla na nervy.
Vyčistil to.
Pak našel, že jsem někomu zasáhla do jeho svobodné vůle. Pravda - dneska jsem v češtině ovlivňovala učitelku, aby vyvolala někoho jiného a ne mě. V minulém roce jsem to dělala moc často.
Doporučil mi, abych k sobě zavolala někoho z bratrstva karmy/Nebo pánů karmy, nevím přesně, a poprosila za odpuštění. No doufám, že jsem to zvládla. Víte co ten pán řekl? Že jak jsem si mohla myslet že to nebude mít žádný následek... všechno ve vesmíru má následek. Každá myšlenka, každý čin.
Není to sranda lidi.
Pak mě naučil jak se napojit na vyšší já a ověřovat si informace, to tady nebudu rozebírat.

A nakonec zjistil, že mám na sobě prokletí. To už se dostavil mírný šok
Odebral mi asi 3, některé prý mám staré 50 let, takže nějaké jsou z minulého života.
Ale nějaké i z tohoto. Nevím kdo mi co nepřál a nepřeje. Je pravda že kdysi jsem byla jiná, ale stejně...
No mám pokračovat v odebírání, každý den můžu odebrat max. 5 prokletí.
Jaké z toho plyne ponaučení?
Prosím, hlídejte si své myšlenky. Chápu, že většina z nás ani nepřemýšlí, když myslí
Přemýšlíme tak nějak automaticky, když nám někdo řekne nějakou kritiku, zamračíme se a něco si o něm škaredého pomyslíme, protože nám to třeba ani nejde z hlavy. Ale zkuste to jinak. Zkuste se pozorovat, jak reagujete na dění kolem sebe. Opravdu tak chcete reagovat? Nebo se mračíte ze zvyku?
Vím, že pozitivní myšlení se zdůrazňuje snad všude, až je to nuda.
Ale oni ví proč to pořád opakují dokola a dokola a zdůrazňují to.
Vážně, všechno co jednou opustí vaši mysl, se k vám vrátí jako bumerang.
A je už jen na vás, jestli vám nevadí, když se k vám vaše negativní výtvory vrátí.
Nemyslete si, že jedna malá myšlenka nemá žádný účinek. Má ho. Sice asi ne takový, jako když myšlenku spojíte s emocí, ale jen tak se taky nevytratí.
Proto myslete s láskou, konejte s láskou, najděte ji v sobě. Každý ji v sobě má. Každý je dobrý.
I vy. I když vám to třeba nikdo ještě neřekl.
Máte sílu změnit pozvolna svůj život k lepšímu. Radujte se i ze sebemenšího malého krůčku.
šťastná kočička :D

Dobrou,
vaše Crystallin ♥

Poselství Lásky - 20.9.2010

20. září 2010 v 17:45 | Crystallin
Circle of Light, www.circleoflight.net
radiant heart
Milovaní, prosím, otevřte svá srdce a zvykejte si žít s otevřeným srdcem, činíce v každém okamžiku rozhodnutí umožnit svému srdci, aby bylo tím, kdo vám přináší zkušenost života. Jakmile vstoupíte do tohoto ponoření se do Lásky, tím, co přitom rozpoznáte, bude to, že neexistují žádné hranice mezi tím, co vnímáte jako oddělenou individualitu a tím, co je Celistvostí Boha.