Říjen 2010

Stále naživu, ale sotva dýchající

30. října 2010 v 22:37 | Crystallin

Poselství Archanděla Uriela

Jennifer Hoffman
20.10. 2010

Když jsem procházela obdobím, které bych popsala jako jednu z nejtemnějších nocí své duše, byla jsem přemožená návalem událostí, z nichž jedna byla horší než druhá a které se zdály, že se vynořují zničehonic, na běžném každodenním základě. Věděla jsem, že to byl omyl, že tohle nebyl můj život a zcela určitě nic, s čím bych na jakékoli úrovni souhlasila.

Jediný způsob, který jsem viděla, jak ukončit tohle utrpení, bylo prosit Boha, aby mě vzal pryč. A tak jsem každou noc, když jsem uléhala do postele, děkovala Bohu za příležitost, kterou jsem v tomto životě dostala a doufala, že jsem si ve svém životě vedla dobře a prosila Boha, aby mě vzal domů. A poté jsem každé ráno otevřela oči a vždy říkala: "Zatraceně, pořád jsem ještě tady."

Jste zaměření na léčení?

29. října 2010 v 13:57 | Crystallin

Poselství archanděla Uriela skrze Jennifer Hoffman
14.8.2010
heal

Léčení je účelem každého pozemského života do té doby než je dokončeno. Poté jste svobodní a můžete žít svůj život skrze tvoření namísto vašeho osudového předurčení. Avšak, vy jste tak zaměření na léčení, že nevíte jak postupovat vpřed. Co učiníte, až bude naplněn účel vašeho léčení? Jelikož je zde vždy nějaký aspekt energie, který potřebuje být transformován, zaměření se na léčení odstraňuje z vašich životů radost. Zapomínáte žít, prožívat radost, protože máte pocit, že zde existuje nějaká odměna, která přijde, až bude vaše léčení naplněno. Avšak radost, kterou hledáte, zde existuje na každém kroku vaší cesty.

Přehodnoťte svoji zodpovědnost

29. října 2010 v 13:48 | Crystallin

Poselství Archanděla Uriela
Jennifer Hoffman
9.8.2010

Vaše zodpovědnost jakožto léčitelů je z těch závažnějších a naplňujete ji způsoby, které vám často způsobují velké trápení. Skupina duší, kterou jste si vybrali, jsou ti, kteří potřebují vaše světlo a léčení, avšak často nerespektují nebo si neváží té zodpovědnosti, kterou jste pro ně podstoupili. Role, které zaujímáte v jednotlivých životech, vyžadují oběti, zatímco za to často nedostáváte zpět odměny nebo odplaty. Je to bolest, kterou v sobě nesete pro svět a která těžce doléhá na vaše bedra a svět vás za to k tomu všemu ještě nedoceňuje. Budete si přibírat více zodpovědnosti, abyste uviděli výsledky, po kterých toužíte anebo to vzdáte? Existuje střední cesta, kterou můžete následovat, která poctí vaši cestu a pomůže vám žít za hranicemi vaší zodpovědnosti.

Archanděl Michael: Být Láskou

29. října 2010 v 13:15 | Crystallin
Být Láskou -Vypni a staň se svým vlastním bytím
(Přijala Světluška 19.1.2010 ve 20.15)
být láskou
Odevzdej všechny pochybnosti o své nedokonalosti a nedostatečnosti do rukou andělských pomocníků světla. Pak uslyšíš zpívat andělské chóry na oslavu tvého znovuzrození. Ze světla jdete do tmy, abyste se znovu zrodili do světla. Období tohoto přechodu se může podobat jakémusi uvíznutí v šedém tunelu a přesvědčením o vlastní neschopnosti pohnout se z místa. Zdání klame, všechno je jak má být a vše, ač se zdá být jiné, se vám doslova mění před očima. Ze dne na den probíhají neuvěřitelné změny, kterým se vy sami mnohdy navenek bráníte a přitom uvnitř sebe dobře víte, že všechno, co se právě odehrává ve vašem životě, je v pořádku a má hluboký smysl, který se zatím nijak neprojevil. Všechno má svůj čas a kdykoliv se snažíte něco uspěchat nebo přeskočit, vracíme vás zpátky na startovní čáru. Je důležité si uvědomit, že opravdu nic se neděje náhodou a všechno, co nyní potřebujete, si přitahujete do svého života. To je zákon přitažlivosti.

Zvoní vám napovídající telefon. Zvednete jej?

27. října 2010 v 23:01 | Crystallin
Vhledy k Vzestupu

Jennifer Hoffman & Archanděl Uriel
27.10.2010

Vzpomínám si, jak často se mi Vesmír snažil zabránit v konání něčeho, co jsem chtěla za každou cenu dělat. Bez ohledu na to, kolik překážek bylo kladeno do mé cesty, jsem naplno vyrážela vpřed, odhodlaná uspět ať to stojí, co to stojí. A občas jsem za to platila cenu v podobě času, peněz a zraněného srdce. Jaktože jsem neviděla všechny ty klíče a nápovědy, které zde byly, varování, že cesta, kterou jsem se vydala, pro mě nebyla tou nejlepší? Co mě hnalo v mých plánech stále vpřed a bránilo mi v tom, abych prohlédla přesto všechno, co se nacházelo přede mnou, nehledíc na to, co mě to stálo (a že mě to často stálo!) "Napovídající telefon" zvoní v mém životě často a já jej nezvedám, protože nechci slyšet jeho poselství, ale učím se mu naslouchat a poté počkat na více informací, protože tento napovídající telefon mi vždy řekne přesně to, co potřebuji slyšet.

Aštar Šeran - Naslouchejte svými Srdci

27. října 2010 v 22:58 | Crystallin |  Vesmírné bytosti
channeling
přijala Ariel DeAngelis, 25-Říjen-2010


Drazí Milovaní Lidé Země!

Přicházím k vám v tento velký čas Radosti a Světla, abych vám předal důležitou zprávu, tu, že čekáte, že budete slyšet o nadcházejícím důležitém okamžiku ve vašich dějinách. Tak mnoho z vás pracovalo tak těžce, abyste se dostali do této chvíle, tohoto okamžiku vrcholné důležitosti. Toto je západka, úhelný kámen, základ toho co má přijít a vyvrcholení mnoha let dřiny při šíření Lásky a Světla, abyste rozptýlili temnotu.

Léčení anděly Lásky

25. října 2010 v 22:36 | Crystallin |  Andělé
anděl lásky

prostřednictvím Natalie Glasson - 25-Říjen-2010

My, Andělé Lásky, vás objímáme v mocné čiré přítomnosti lásky, kterou vysíláme přímo z Andělského Království a duše mocného Stvořitele. Být, přijmout a sdílet lásku je váš cíl a poslání jako božských bytostí světla. Není pro nás větší příčiny, protože láska je a musí se stát podstatou všeho. Jsme tady, abychom sdíleli lásku; toto je naše hlavní role jako andělských bytostí. Je naším cílem učit a připomínat duším jako být láskou, pochopit energii lásky, ztělesnit energii lásky a být milující prostřednictvím jejich činů. Také pomáháme lidem být láskyplnými ve všech jejich vztazích, poznat pozitivní vliv lásky a její vyživující schopnosti. Podstatně vám můžeme pomoci v pochopení a přijetí lásky ve vašich fyzických a duchovních lekcích, oddat jejich spolu, aby projevil úplnou existenci lásky. Byli jsme vedeni Stvořitelem, abychom pomáhali lidstvu v uvědomění si pravé bezpodmínečné lásky, aby pochopili, že to není jen pocit nebo myšlenka, ale je to posvátná energie, která může proudit věčně přes a kolem vaší bytosti s lehkostí. Láska je vědomí, vibrace a energie, která přirozeně existuje ve vás, protože vy jste Stvořitel a proto máte všechny stejné vlastnosti a kvality Stvořitele.

Pokoj v očekávání

21. října 2010 v 19:13 | Crystallin |  Moje tvorba
Kresleno ve škole, upraveno na pc

pokoj v očekávání

Vzkaz zlaté dušičky 19.10.2010

21. října 2010 v 15:57 | Crystallin
Zrychlení
rychle
V těchto dnech je vše velice zrychlené. Mnohé, co prožíváte, utíká tak, že si vše jen matně uvědomujete. Události dostávají spád a vy se cítíte jak v jedoucím vlaku.
i
Informace, které k vám přicházejí, jsou velice důvěryhodné a splňují to, co od těchto informací bylo očekáváno.
info
Informační kanály, kudy různé informace přichází, se pročisťují a zesilují. Bylo zpřístupněno mnoho dalších portálů, které vedou energie směrem k Zemi. Lidé se začínají dívat zcela novýma očima. Energie probouzí a burcují, ale také velice rychle berou iluze. To, co prožíváte, je opravdu velká síla.
mrak
Velkou rychlostí se také bude měnit počasí. Listopad vám přinese nepřeberné množství variant počasí, které si vůbec umíte představit.
Během konce října a začátkem listopadu zde opět bude pokračovat "invaze" pozorování
ufo
neznámých těles, tentokrát ve všech světadílech, ve všech koutech planety, nehledě na časové rozmezí. Výskyt těchto těles má svůj důvod. Lidé se konečně začínají zamýšlet nad tím, že na Zemi a ve vesmíru nejsou sami. Budou stále častěji konfrontováni s těmito informacemi. Také se stále častěji budou objevovat různé spekulace o nepravdy, avšak tyto budou velice rychle smeteny ze stolu.
fall
Měsíc listopad nabídne také pozitivní řešení velkého problému, který se dosud zdál neřešitelný. Díky velké spolupráci mnohých bytostí zde půjde o pozitivní proměnu a nástup nové cesty v životě Země a také jejich obyvatel. Tíže spadne z duší mnohých a lidé si oddychnou. Nastanou přípravy na následující a opět velice složitý rok transformace a proměn, které také přinese mnohá překvapení, o kterých jste dosud neměli ani tušení.
m
Měsíc se probudí ze své nečinnosti a bude velice silně ovlivňovat tuto planetu, neboť se blíží jedinečné postavení vesmírných těles. Tato tělesa poté ovlivní celou Zemi a s ní veškerý život
vna ní i ve vesmíru. Částice vesmírných těles budou pozorovány v okolí Země, avšak půjdou svou cestou a pouze poukážou na možnou hrozbu kontaktu.


Celá škála bytostí, které sem přišly plnit své poslání, nastoupí svou cestu. Mnozí však toto nebudou zvládat, neboť tíže dopadající na všechny bude neúnosná. Všichni, kteří budou žádat o pomoc, budou vyslyšeni. Mnozí však odejdou. Odejde spoustu slavných osobností a jejich odchod se mnohých dotkne. Avšak ti, co přijímají změny jako součást svých životů a splynou s proudem života, budou prvními, kteří projdou branou času a prožijí své životy očištěni od minulosti a stanou se tvůrci svých životů, ale také své reality, budou mistři na nové Zemi. Kolotoč proměn nabírá na rychlosti. Mnozí se těší, velká část bytostí však prožívá obavy a tíži z toho, co přijde. Avšak vše je již v pohybu a proto musí také vše být dokončeno. Není zde volba vrátit se zpět. Potenciál a sílu k úspěšnému zdolání této cesty máte uvnitř sebe a proto se vždy a stále obracejte do svého nitra. Zde získáte odpovědi.
Buďte s Bohem. Ámen.

Přijímejte s otevřenou myslí - AA Uriel

19. října 2010 v 23:08 | Crystallin
Poselství archanděla Uriela
Jennifer Hoffman
18.10.2010
now
Jakmile otevřete svoje srdce přijímání a vytvoříte prostor, ve kterém dovolíte sami sobě, abyste byli požehnaní neomezenou hojností, která je vám dostupná, budete muset také otevřít svoji mysl tak, abyste mohli vzít na vědomí, že zde existují rozsáhlejší možnosti než ty, které byly omezeny vaším myšlením. Když si srdce přeje něco, o čem si mysl myslí, že je nemožné, vaše sny se vždy zdají být mimo váš dosah, protože nemůžete manifestovat to, o čem si myslíte, že je pro vás nemožné. Vaše srdce a mysl musí být v rovnováze, abyste mohli vytvářet neohraničenou hojnost, radost a lásku a abyste mohli naplnit svoje sny.

Otevřené srdce přesahuje třetí dimenzi a tvoří z vyšších vibrací, což umožňuje vytváření zázraků. Bez souhlasu a rovnoměrné účasti mysli, která je uzavřená jestliže je zakotvená ve třetí dimenzi, jsou vaše přání limitovaná hodnoceními a soudy vaší mysli. Neomezené tvoření je vaším předurčením a spočívá v pravdivém spojení s vaším srdcem. Musíte otevřít svoji mysl, abyste jí dovolili být na stejné úrovni tvoření jako je srdce jinak se budete cítit omezení a zaseknutí v každé oblasti vašeho života.