Leden 2011

Výklad z tarotových karet

30. ledna 2011 v 21:58 | Crystallin |  Karty - online výklady
Na těchto stránkách jsou online výklady z tarotu. Stačí kliknout na obrázek některých dvěří.

ODKAZ ZDE

tarot snů

Alaje z Plejád - Otázky & odpovědi: Život v jiných dimenzích

28. ledna 2011 v 19:57 | Crystallin

Přemýšlel jsem o duhách. Cítím, že mají účel, který má co do činění s vyššími vibracemi, vyššími frekvencemi. Jsou z vyšších dimenzí?

Ano, díky barvám duhy můžete získat letmý pocit barev z vyšších dimenzí.

Můžeš mi říct, zda kdy byl na Marsu život?

Na Marsu BYL život a stále JE. Jak na fyzické úrovni tak i ve čtvrté dimenzi.

Existují květiny ve vyšších frekvencích? Proč se usmíváme, když vidíme krásnou květinu jako např. lotos?

Samozřejmě, že tam jsou květiny. Krásnější než na Zemi. Květiny vyzařují frekvenci lásky, proto se lidé v jejich přítomnosti cítí tak dobře.

Anděl a duchovní průvodce jsou to samé nebo ne?

Ne, nejsou to samé.

Kolik různých dimenzí se nachází ve vesmíru?

Existence se pořád rozšiřuje.Dejme se dohromady

23. ledna 2011 v 13:39 | Crystallin |  Zdraví
Tělo nemůže onemocnět bez příčiny, je jen projekční plochou vědomí. Je jako promítací plátno, které samo nemůže vytvářet žádné obrzy.
     Myšlenky jsou filmem a vědomí rozhoduje o tom, jaký film se právě promítá. Proto také nemá smysl vyřezávat do promítacího plátna díry, když se člověku film nelíbí (operace) nebo promítací plátno neustále natírat bílou barvou (léčba symptomů).
     Pokud člověk žije ve skutečném sebevědomí, nemůže tělo onemocnět, protože vznikají jen zdravé, dokonalé obrazy. tělo svou nemocí signalizuje: Nejsi tím, kým skutečně jsi. Chybí ti především láska k sobě samému, k tvému pravému Já.
     Proto by také nejhorší nemocí bylo, kdybychom už nemohli onemocnět, protože choroby nám poskytují informace, že jsme sešli z cesty a jak dalece jsme se z ní vzdálili. Nápravy by pak už nebyly možné.
     Měli bychom být tedy vděční za poselství našeho těla, využít šance a vrátit se okamžitě na správnou cestu a být stále více tím, kým skutečně jsme - komplexním vědomím.

Výňatek z knihy Kurt Tepperwein - Co ti napoví nemoc

Kryon – Věda potřebná pro dnešní dobu

22. ledna 2011 v 19:35 | Crystallin

Zdravím vás, moji drazí, jsem Kryon z magnetické služby. Tak jsme zase zde způsobem, který se může zdát mnohým z vás podivným. Chci po vás, abyste si zvykli naslouchat tomuto hlasu a rozumět skutečnosti, která je zde. Možná se ptáte sami sebe: "Je toto skutečnost?" Můžete říci: "Kryone, je pro mě těžké uvěřit, že opravdu chaneluješ, že ten hlas přichází z druhé strany závoje. je to tak těžké!" Jestli to dnes říkáš, Lidská Bytosti, moje odpověď zní, že máš štěstí, že přistupuješ tak poctivě k slovům, která pramení ze snahy vymanit tě z trojdimenzionální schránky, ve které jsi lapena.

Pozorování moci strachu - poselství od Stvořitele

20. ledna 2011 v 19:57 | Crystallin
Přijala Natalie Glasson -10/01/11

   Energie božské lásky proudí kolem vás jako stužky světla, něžně vás objímá a jemně vibruje ve vaší auře. Láska je dokonalou pravdou a toto je energie, do které vás Já Stvořitel, nyní zahaluji. Jako o bytosti světla a lásky na Zemi o vás pečuji, ctím a respektuji vás, neboť jsme jedno.


Mnoho lidí prohlašuje, že je jedno se Stvořitelem, ale kolik z vás si to plně uvědomuje, ví to ve svém srdci a cítí to mocně ve svém bytí. Je čas zamyslet se nad prohlášením "Já jsem jedno s Bohem, Bůh je jedno se mnou," a pochopit, že toto je vaše pravda, že není důležitějšího prohlášení; je tak jednoduché a přesto má tak obrovský a obsáhlý význam či oblast pochopení s ním spojenou. Abyste toto prohlášení pochopili, musíte si uvědomit, že to automaticky znamená, že jste láska, uskutečňujete se v lásce a tvoříte z lásky a pro ni. Z toho také vyplývá, že jste velkolepostí Stvořitele, posvátnými kvalitami a silami Stvořitele, které existují jako láska a v lásce. K pochopení Stvořitele je třeba cítit, zažívat a přijímat lásku; lásku, která proniká hlouběji než romantická láska mezi partnery. Je to láska, která vás zcela naplňuje, obklopuje vás, léčí a vede vás. Nyní si řekněte toto prohlášení s tímto významem v mysli.

   "Já jsem jedno s Bohem, Bůh je jedno se mnou."

Hilarion, 16. – 23. leden, 2011

18. ledna 2011 v 18:12 | Crystallin
hilarion

Milovaní Pracovníci Světla,

vítejte zpět! Během následujícího týdne začnete nacházet odpovědi na mnohé matoucí otázky, které vás spalovaly kdesi v hloubi vaší mysli a všechny dílky skládačky zapadnou na svá místa. Uvidíte jasněji, co stálo v pozadí událostí a situací vašeho života. Většina z vás bude příjemně překvapena z objevu, že jste sloužili vyššímu záměru spíše než zdánlivým dilema a situacím, kdy jste se snažili dostat do rovnováhy. Ovšem, něco z toho je osobní karma, ale mnohé z těchto událostí vašeho života byly výsledkem té velké Lásky, kterou v sobě držíte k veškerému Lidstvu a Zemi, a vaší ochoty vzít na sebe víc než jen váš osobní náklad za účelem transformovat větší množství temnoty na Zemi.

Kryon - Počátek aktivace DNA 2/2

17. ledna 2011 v 21:50 | Crystallin
Učení o DNA…kvantové úkoly pro vás a vaši minulost

V pořadí druhá vrstva DNA je popisována jako životní úkol Lidských Bytostí.
Když rozškatulkujete DNA na jednotlivé energie a potom je zapojíte do trojrozměrné výuky, pochopíte to snadněji. Je důležité, abyste pochopili, co to je životní úkol a proč je ve vaší DNA. Přišli jste s ní na tuto planetu a je to něco, co bylo stvořeno kvůli vám, kvůli Akašickým záznamům. Dá se říci, že váš životní úkol je spojen s vašimi minulými životy.

Tudíž, protože se vztahuje k minulým životům, k vašemu osobnímu Akašickému záznamu, je vrstva dvě spojována s vrstvami sedm a osm [lemuriánské vrstvy vaší DNA]. Už to začíná být jasnější, že? Žádná z vrstev nepracuje o samotě, ale vraťme se k číslu dvě.

Kryon - Počátek aktivace DNA 1/2

17. ledna 2011 v 21:49 | Crystallin
Kryonův channeling živě, Tento živý channelling byl předán v Rize, Lotyšsko
15. března 2009
Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channelling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Navíc byl tento channeling simultánně překládán do čtyř jazyků. Krátké věty byly přepracovány tak, aby byly čtivější. Proto si užijte vznešené poselství v Rize v Lotyšsku v březnu 2009.
 Zdravím vás, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické Služby. Opět říkáme, že energie, která je zde šířena, je čistá. Opět říkáme, že nejde o žádné programování nebo manipulaci. Nechceme se zmocnit vašich duší. Chceme jen otevřít vaše srdce.


Lidské bytosti hledají Stvořitele, a dělají to téměř od chvíle svého zrození, protože jim něco schází. Já tomu "něco" říkám hudba, píseň, kterou slýchali po dlouhé věky na druhé straně závěsu…na mé straně. Je to hrozný šok narodit se na tuto planetu v Lidském těle, mít najednou buněčnou strukturu, která vám byla opět darovaná. Je to šok pro systém, kterým je duše. Nejvíce zřejmou věcí je pocit, že jste najednou sami. Potom strávíte zbytek života hledáním chybějící části.

Jeshua : To nejvyšší, co můžete dát

17. ledna 2011 v 21:47 | Crystallin
Přijala Pamela Kribbe

Já jsem Jeshua. Byl jsem představitelem nové energie na Zemi, jež je Kristovskou energií. Je to druh energie či vědomí, které uznává jednotu pro všechno a všechny. Je to energie spojení, které přináší jednotu zpět na Zemi. Můj cíl byl a je obnovit smysl pro sounáležitost mezi všemi bytostmi žijícími na Zemi a klíčem k tomu je srdce. Srdce spojuje. Srdce je místo, kam můžete přijít Domů. Pocit domova se týká sjednocení, být sjednocen se svým nejhlubším Já. Vaše nejhlubší Já je vždy spojeno s celkem.
To, co představuje celek, nemůže být popsáno slovy. Můžete přijít se slovy jako je vesmír nebo kosmos, ale celek není ani věc ani bytost. Celek je nevýslovný zdroj bytí, nekonečná říše možností. Každý jednotlivý život má své specifické místo uvnitř tohoto celku. Všichni jste součástí nekonečně obrovské celistvosti, která je věčná a zároveň dynamická a proměnlivá. Život se neustále pohybuje v nekonečném tanci projevení a odchodu, narození a smrti, tvoření a propouštění. Jako lidská bytost se tohoto tvořivého tance účastníte ve své současné formě jako muž nebo žena. Zároveň je uvnitř vás božské a nezničitelné jádro, které je na formě nezávislé.

Vzkaz zlaté dušičky: Zaměřte se na výsledek 16.1.2011

16. ledna 2011 v 17:36 | Crystallin
zdraví
16.1.2011

Zaměřte se na výsledek

Nový rok přináší další proměnu vašich životů. Ti, co jsou aktivní, poznávají, že se vše odehrává v pozitivním sledu událostí. Mnoho dní je a bude bouřlivých. Některé však budou velice zvláštní, jakoby tajemné a v těchto dnech bude možno propojit se s dalšími dimenzemi a zahlédnout životy tak, jak jsou zde prožívány.
Mnoho bytostí nastupuje poslední fázi přeměny a tato fáze bude velice těžká. Obzvláště fyzické obtíže a psychika, i když toto bude vyrovnáváno právě propojením s jinými dimenzemi a tím pádem získáním velice příjemných vizí. Mnozí vize prožívají i nyní a velká část těchto vizí je opravdu reálná a skutečná. Sami pociťujete, že se měníte. Vaše těla již nejsou tak hustá, jako dříve. I když tento rozdíl zatím není pro vás patrný. Každý z vás cítí tuto proměnu v každém okamžiku.