Únor 2011

Paní Kuan Jin - Dávání soucitu

22. února 2011 v 20:24 | Crystallin

kwan yin
Poselství Paní Kuan Jin, přijala Natalia Glasson, 13/02/2011

Všem klenotům posvátného světla na Zemi posílám své požehnání, lásku a soucítění. Objímám vás něžnou láskou bohyně a ve své mysli držím obraz vás, kdo žijete na Zemi, jako vašeho božského Já, s odvahou a úctou.

Otevírám vám nyní své srdce a Stvořitel mne povzbuzuje, abych vám poskytla svůj doprovod, abyste pluli vpřed jako závan čerstvého vzduchu, abych inspirovala vaši mysl a srdce. Žádám vás jen, abyste se drželi záměru uchovat si otevřenou mysl a srdce, abyste přijali a "strávili" vibrace moudrosti, o které se s vámi chci podělit. Je to vaše božská svobodná vůle, která vám umožňuje vybrat si, zda vtělíte tuto vibraci do svého bytí, či ne.

Úvod do mimozemské problematiky

21. února 2011 v 21:31 | Crystallin |  Vesmírné bytosti

Někdy, když se díváme kolem sebe, ptáme se: Proč je život takový boj? Proč tak málo víme o tom, kdo jsme a co je účelem našeho života? Proč je zde tak mnoho konfliktů a utrpení na světě, který je tak krásný?

Jsme neustále programováni zprávami a vírou, které slyšíme v dětství, z médií, skrze vzdělání. Naše mysl - myšlení a cítění - jsou energetická pole, které používají fyzické tělo jako prostředek, nástroj pro získání zkušenosti.

V tento moment je naše vědomí vyladěno na hustotu tohoto fyzického světa, který je naší realitou. Když zemřeme, naše duše (mysl, vědomí) opustí dočasné fyzické tělo a přemístí se do jiné vlnové délky, na jiný stupeň zkušenosti a evoluce.

Oznámení

19. února 2011 v 22:53 | Crystallin |  Blog
Pokud se na tomhle blogu nic neděje, tak jsem spíš na crystallins secrets. 
Čím větší je tady návštěvnost, tím méně se mi chce psát sem něco osobního. 
Články sem ale přidávat pořád budu - jen možná ne tak často. 

Mistr Hilarion - poselství pro týden od 13.2. do 20.2. 2011

16. února 2011 v 16:45 | Crystallin
Milovaní,
Minulý týden došlo k velkému pokroku v otázce dokončování čištění a opouštění všeho, co bylo ještě potřeba. Tento Svět na nové cestě byl sledován bytostmi starověké doby, které posílají své modlitby a své Světlo těm statečným a mocným lidem, kteří se naladili na velké změny prostírající se po celém Světě stojíce ve svém Světle a v Jednotě za mírovou změnu ve své zemi, a třebaže je budoucí cesta plná náročných úkolů, mohou sjednocení lidé přinést zázraky s důvěrou a odhodlaností.
Lidé na celém Světě plakali radostí, díky a slávou s vědomím ve svých Duších, že nejvyšší dobro a nejvyšší cíle byly přineseny těmi, kteří stáli ve své upřímnosti, integritě a s odhodláním přinést pozitivní změny v míru. Těchto událostí se bude odehrávat stále více ve formě vlny - jak se budou lidé zvedat a říkat "už toho bylo dost". Fakt je ten, že čas přivane velké, pozitivní změny. Radostné energie, které se rozléhaly po Planetě, posunuly lidstvo dále do vyšších frekvencí a Nanebevstoupení Země a všeho na Ní je pevně dáno.

Cesta k osvícení Poselství od Archanděla Michaela

16. února 2011 v 16:44 | Crystallin
K Zemi je nyní směrováno velké množství radosti, lásky a úcty a mnohé bytosti světla si přejí být k dispozici těm pozemšťanům, kteří chtějí a jsou ochotni duchovně růst.
   Já jsem jedním z těch, kteří směrují světlo Stvořitele k Zemi, jsem Archanděl Michael a vzdávám vám nyní čest, protože vy a každý člověk na Zemi jste krásnou zářivě se lesknoucí perlou.

   Na Zemi nyní mnozí hledají směr k osvícení, aby plněji zažívali Stvořitelovo světlo kolem sebe i uvnitř sebe a byli se Stvořitelem jedno. Mnoho lidí se zaměřuje na sebeobjevování. Od počátku své cesty berou na vědomí, že jsou více, než co v současném okamžiku mohou poznat. Představit si sebe sama jako Stvořitele může být ohromující, ale je zde cesta k pochopení, která začíná odhalením vašich negativních návyků, ať mentálních nebo fyzických, a prožíváním příjemných pocitů, když jste ve svých vlastních energiích a chápete dovednosti, které zcela přirozeně máte. Tato cesta pochopení, je také cestou k osvícení. Mnoho lidí mne žádá, abych popsal význam osvícení. Samozřejmě je mnoho názorů na význam osvícení, ale můj názor je, že osvícení dosáhnete skrze sebeobjevení. Když si uvědomíte, že jste byli během dne nelaskaví či sobečtí, to je součást osvícení. Když pak zareagujete opačně, tím že vyjádříte lásku a vděčnost, pak jste skutečně zažili osvícení, protože jste se o sobě něco naučili. Rozpoznali jste negativní či nekonstruktivní stránku sebe sama a přetransformovali ji v pravdu, lásku a světlo. A právě v tomto okamžiku transformace prožíváte osvícení. Takže bychom mohli vysvětlit osvícení jako proces poznávání, přijímání pravdy a poté projevení pravdy ve vaší realitě. V podstatě tedy rozpoznáte zvyk a rozpoznáte pravdu, vidíte je vedle sebe a pak si ve své mysli vyberete, která energie je vhodnější, zda pravda či zvyk. A tehdy se vaše mysl stává osvícenou.

KRYON - Načasování Velkého Posunu 2/2

16. února 2011 v 16:43 | Crystallin
Fáze dvě

Fáze dvě je od roku 2000 do roku 2012.
Fáze jedna vytvořila základnu energie pro to, co fáze dvě a tři mohou dovršit. Nyní se nacházíte ve druhé fázi. Chtěli byste vědět, co právě děláte [Kryon se směje]. Teď to nejdůležitější. Musíte to pochopit. Partnere, teď zpomal, protože tohle je důležité.[Kryon mluví k Leeovi].

Když máte Lidské vědomí, které něco očekává déle než tisíc let, na příslušné planetě se objeví energie, která se rozroste. Nejde jen o vědomé očekávání, ale zahrnuje v sobě i Gaiu. Vědomí může projevovat skutečnost, a vy jste až do roku 1987 očekávali silný posun Země, ke kterému má dojít přibližně v dnešní době. Dívali jste se na práce Mayů a neviděli jste to, co viděli oni, ale nesprávně jste si to přeložili jako děs, o kterém jste si mysleli, že vám předali. Viděli jste konec světa a to očekávání leží na planetě jako balvan. Bylo mnoho osudových proroctví, která se vztahovala k roku 2000, a energii tohoto očekávání sdílela dokonce i Gaia. První věcí, kterou máte v této fázi udělat je, že zrušíte posun Země. Proroci vám budou stále říkat, že se posune! Mnozí vědci vám budou říkat, že se posune. Všechno, co bylo po tisíce let programováno vám říká, že se posune. Ale já vám řeknu toto: Koncentrované světlo i tak malé skupiny jako je toto obecenstvo jí zabrání v posunu! Protože dokonce i takové množství světla v temnotě té možnosti posune možnost zániku. To je to nejdůležitější… a, mimochodem, vy to děláte. Co se stalo v roce 2000? Přemýšlejte. Nestalo se nic. Teď sýčkové posunuli své předpovědi na rok 2012, a vy se zase můžete bát, jestli chcete… nebo to můžete změnit.

KRYON - Načasování Velkého Posunu 1/2

16. února 2011 v 16:42 | Crystallin
Tento channelling byl předán v Madridu, ve Španělsku, v sobotu, 21.března 2009

Zdravím vás, moji milí, jsem Kryon z magnetické služby.
Mnozí přijdou a myslí si, že uvidí něco neobyčejného, něco zvláštního. Nechápou, že to, co jim bude nabídnuto k vidění, jsou oni sami. Neboť pokud tomuto poselství otevřete své srdce, pak začnete vidět rodinu. Možná začínáte tento proces trochu lépe chápat? Možná máte pocit, že jste sami, aniž byste pochopili, že Duch vás zná jménem? Duch Vás zde očekává.
Mnozí lidé se přibližují k Bohu velmi neobvyklým způsobem. Věří, že jsou oddělení a osamocení. Přijdou na nějaké místo, možná jako je toto, a tam volají Boha, protože náhle zjistí, že to smějí. Právě teď, na tomto shromáždění, když jsou dveře otevřené, existují tací, kteří řeknou: "Dveře jsou otevřené. Nyní se mohu modlit. Kryone, prosím Tě, naslouchej mi." To, co nevědí je - že ty dveře jsou otevřené stále!

Vyjít ven a na veřejnost

16. února 2011 v 16:38 | Crystallin
Lauren C. Gorgo a Vysoká Plejádská Rada, 11.1. 2011

"Chtěli bychom pogratulovat brigádě bojovníků za jejich kolektivní posun do podoby pravých, autentických bytostí Světla. Rok 2011 je rokem, kdy se bytosti uskutečněného, pravdivého   spirituálního původu budou projevovat jako zdvihající se vůdci nového paradigmatu… ti, kteří budou následováni k novým dnům."  Vysoká Plejádská Rada (VPR)
Šťastný nový rok!
Věřili byste tomu, že jsme to zvládli až do roku 2011? Vzpomínám si, že jsem si v roce 2006 myslela: "jak jen prožijeme další takový rok"… natož pět dalších. Uff
Pro vás všechny, dláždící nové stezky a pionýry časové linie … muselo být pěkně zvláštní představovat si cestu do současnosti s přibývajícím zhušťováním času. Ale nějak jsme to zvládli dojít  až sem v jednom kolektivním celku (dívám se, jestli mám všech 10 prstů). Nejméně poslední desetiletí expanze vědomí se událo neuvěřitelně rychle a přesto pomalu…
Cesta k tomuto bodu se podobala běhu po pás v bahně, ale když se podíváme na kontrast toho, kým jsme byli, než jsme se naivně vydali na cestu duše, a kým jsme nyní, bere dech vidět, cítit a pochopit dalekosáhlost  osobní evoluce. (A nic nepodtrhne tento kontrast lépe než vánoční návštěva u rodiny, heh..). Na osobní rovině je bláznivé pomyslet, že jsem začala s psaním o těchto věcech jako dvacátnice… a dnes se cítím jako osmaosmdesátiletá, v psích letech. Je to jako bychom prožili 20 životů v posledních deseti týdnech.
Čas se hodinu od hodiny stává haraburdím … pro masy lidí zrychlí tento rok dvacetkrát. Věci se každému z nás začnou srovnávat tak, jak jsme schopní přejít na nový způsob pohledu.  Jakmile se v něm ukotvíme … vyvážíme srdce a mysl (splyne muž a žena), pocit času pádícího kolem nás a hrozícího, že vtrhne do našich životů, přestane existovat. Ironií je, že když plně operujeme z prostoru ne-času, budeme mít více kontroly nad časem, než kdy bylo možné. Více k tomu níže.

Energie na únor 2011 - Stříbrný vítr změn - Mirka Petrovičová

16. února 2011 v 16:36 | Crystallin
Únor přinese další změny a pohyb vpřed. Přinese také témata rovnováhy a učení se novým způsobům nahlížení na svět. Budeme mít možnost uvědomit si, kde jsme nepružní, váhaví a kde ještě neposloucháme svoji intuici. V těchto oblastech nás čekají náročné zkoušky. Abychom konečně "pochopili", pustili to a pohnuli se z místa.
Přijdou zkoušky, které budou po nás požadovat pohled z výšky. Povznést se nad běžnou úroveň vnímání, abychom viděli celou záležitost z vyšší perspektivy. Toto povznesení nám přinese jiný úhel pohledu. Možná se budeme muset znovu zamyslet nad tím, kým opravdu jsme a porovnat to s tím, za koho jsme se považovali.

To souvisí s dalšími lekcemi, které přinesou únorové energie. Jsou to lekce pokory.
Jde o to, abychom si znovu uvědomili, že jsou síly mocnější, než jsme my. Ale také to, že nejsme bezmocní. Máme vždy možnost volby, jak budeme na co reagovat. Máme možnost volit si své myšlenky, učinit nová rozhodnutí, změnit způsoby nahlížení i uvažování a také způsob svého jednání.

Poselství od Archanděla Michaela, 2-2011 "TVOŘÍTE SVÉ OSOBNÍ SLUNEČNÍ SVĚTLO"

6. února 2011 v 17:27 | Crystallin
Milovaní mistři,dech Stvořitele řídí celou existenci a vy jste plamenem, jejž vyživuje. Je nezbytné si uvědomit, že tvoříte své osobní SLUNEČNÍ SVĚTLO, které je odrazem vaší vlastní Božské podstaty.

Lidský myšlenkový proces se musí vyvinout až za hranice jazykových omezení. Prostřednictvím inspirace na lidstvo čeká obrovské bohatství informací. Musíte rozvinout svou schopnost intuice, abyste měli možnost obdržet moudrost Vesmírné Rady Světla. Tato moudrost však nepřijde zvenčí - vynoří se ve vaší vlastní Svaté Mysli a Svatém Srdci. Musíte vztáhnout ruku a uchopit ji, neboť nepřijde do mlhavých pozemských plání a sama vás nevyhledá.
Vyspělá spiritualita není nevědomou zkušeností. Musíte dosáhnout Božské úrovně, kterou sami budete moci udržet. Díky tomu budete bez přestání vdechovat Pránický Dech Života / Pevné Částice Podstaty Stvořitele, abyste mohli přijmout duchovní sílu z Řeky Života prostřednictvím své Osmé Čakry, tedy Hvězdy vaší Duše. Posilující Dech Věčnosti otevírá cesty, které vedou k multidimenzionálním úrovním Tvůrčího vědomí. Musíte rozšířit svůj vnitřní rozhled a postupně změnit způsob, jakým myslíte a vnímáte. Duch Stvořitele nemůže zůstat oddělen. Duch do určitého stupně prostupuje veškerou existenci. Musíte rozšířit své vědomí a přijmout do něj nezměrnou šíři Stvoření.