Duben 2011

O našich démonech a jejich spouštěči

29. dubna 2011 v 22:22 | Crystallin |  O mně, zážitky
Tak jsem zase tady po dlouhé době s článkem.
Chtěla bych se s vámi podělit o nedávnou zkušenost.
Oslavovala jsem s kamarádkami 18-narozeniny, a udělala jsem mimo jiné piňacolády. Bavily jsme se, a kolem jedné jsme šly spát. Vše se zdálo v pořádku.
Pak se mi zdálo, že jsem se změnila. Cítila jsem se prostě jiná, normálně jsem se nepoznávala. Chovala jsem se skoro stejně, ale jakoby moje postoje byly trochu jiné, a byla jsem taková - no jakoby společenštější, dospělejší? Nevím. Přičítala jsem to tomu, že mi začla nová roční osobní vibrace devítky. :D
Mezitím jsem začla vztah, protože jsem nějakou dobu předtím už přijala myšlenku že bych už nějaký zvládla a přála si nějakého pro mě vhodného partnera :) Takže jsem žádala o andělské vedení. :)
Vedení přišlo a já se s někým začala scházet. Ale pořád jsem se cítila trochu jinak.

Vzkaz zlaté dušičky 19.4.2011

26. dubna 2011 v 22:15 | Crystallin
19.4.2011

Radost

Slunce rozevírá svou náruč a na Zemi proudí zlatá energie nového věku. Přicházející svátky budou velice vyjímečné, neboť se zde promítnou veškeré naděje lidstva na vesmírný postup planety a jejich lidí. Ohňové znamení brzy ukáže začátek proměny lidstva. To, co dosud procházelo, v následujícím období neprojde. Je tím značeno to, že se lidé již nebudou spokojovat s náhražkami a omlouváním situací. V následujícím období je nutné mluvit a konat zpříma, na rovinu a také se tak stavět ke všemu a všem.

Mary & Pamela Kribbe: Nechť je radost vaším vodítkem

21. dubna 2011 v 17:47 | Crystallin
Mary skrze Pamelu Kribbe
Nechť je radost vaším vodítkem

Drazí přátelé,
jsem Mary a představuji ženský aspekt Kristovského bytí. Všechny vás dnes zdravím, ráda bych, abyste sdíleli radost a mír, které jsou vám přístupné a patří k samotné podstatě toho, kým jste. Nejste zde, abyste trpěli, bojovali a pouze přežívali. Na Zemi jste proto, abyste zažívali radost, byli tím, kým jste a zažívali tento zázrak. Jste krásní takoví, jací jste. Nic není třeba měnit či zdokonalovat. Vše je správně. Dovolte, aby to vámi prošlo.

Podstatou tvoření je radost. Bůh vás nestvořil k vážnému a těžkému účelu. Stvořil vás z radosti a chuti po zkoumání. Chtěl skrze vás odhalit život. Vy všichni jste vyjádřením Božské lásky a tvořivé radosti a proto je můžete prožívat v každém okamžiku svého života. Pozývám vás, abyste se znovu spojili s tímto původním proudem energie, Božskou radostí z tvoření, která protéká skrze každého z vás.

Odstranění energetických implantátů a aktivace světelné DNA

19. dubna 2011 v 18:08 | Crystallin |  Meditace, vizualizace
Co jsou to energetické implantáty?
Energetické implantáty jsou implantáty, které modifikují tok energie v těle. Bohužel tato modifikace je nastavena tak, aby nám škodila místo toho, aby nám pomáhala. Výsledkem této modifikace je:
- zkrácení délky lidského života
- omezení výkonnosti lidského mozku
- poškození biologické DNA lidských ras
- prohloubení blokování v přístupu ke kolektivní paměti

Kde se tyto implantáty vzaly?
V minulosti došlo k boji o moc nad lidskou rasou.

Vzkaz zlaté dušičky 12.4.2011

18. dubna 2011 v 21:39 | Crystallin
12.4.2011

Možnosti

Mnoho z vás lidí je v tuto chvíli na pokraji svých sil, neboť se jim nedaří to, co by chtěli zvládnout a dořešit. Každý z vás má své problémy, každý se s něčím potýká. Tyto dny také jsou velice únavné, mnozí z vás pociťují únavu a chuť na spánek, obzvláště v období konce dubna toto bude velice silné. Stáváte se novými lidmi, i když toto lze zpozorovat ještě velice zřídkakdy. To, co cítíte, je však opravdové. Vnímáte děje kolem sebe a učíte se vciťovat do lidí kolem vás, do zvířat a také do přírody. Stáváte se celistvými. Ti z vás, kteří se cítí unaveni, stále postupují ve svých vibracích. Tato cesta je velice těžká a komplikovaná, ale také velice povznášející, i když těchto okamžiků jste dosud vnímali velice málo.

O orbech část 1.

18. dubna 2011 v 21:30 | Crystallin |  Andělé
Proč se orbové objevují?
Lidé dokážou vidět a slyšet jen v rámci specifické frekvenční stupnice. Andělé a ostatní bytosti světla vibrují na jiné frekvenci a protože mnoho lidí věří jen v to co je hmatatelné, masy lidí odmítají existenci duchovna nebo si ho nevšímají. Díky tomu mnoho pomoci, která je jim k dispozici je ztracena a velký počet lidí je pak zmatených a bez naděje.
Lidé chtějí důkaz existence duchovního světa. Po staletí se duchovní hierarchie snažila přitáhnout pozornost lidí k dimenzím mimo naše normální smysly a byly k tomu vyzkoušeny různé metody. Například ektoplazma, byla vytvořena viditelná emanace ducha, ale ubírá to energii a objevuje se jen v omezených podmínkách, takže k tomu byli lidé velmi skeptičtí. Nastal čas, aby se objevil nový důkaz.

"RYCHLÁ CESTA K VLASTNÍMU MISTROVSTVÍ" Poselství od Archanděla Michaela, duben 2011

10. dubna 2011 v 22:29 | Crystallin
Přijala Ronna Herman
Moji milovaní bojovníci Světla, již není doba pro bázlivá srdce, je čas přestat tápat v Duchovnu. Mnozí z vás byli dosud nedůslední ve svém úsilí probudit moudrost své Duše a svého Vyššího Já. Je čas zažehnout své srdce silnou touhou dosáhnout Vlastního Mistrovství a stát se Hledačem Duše namísto hledače požitků. Tajemství, jak přestát dramatické změny a transformační zmatky, jsou vám neustále odhalována. Musíte si však dát tu práci a sami se snažit osvojit si dostupné metody, které neselžou. Jen tak budete moci úspěšně plout na hřebenu vlny změn během nepokojných let, které vás čekají. Je čas OPUSTIT TO STARÉ A DÁVAT PROSTOR NOVÉMU. Zdokonalení a zjemnění každé části / Jiskry Božského vědomí i každé dimenze vede ke zrychlení, neboť tím se zmírněné Světlo Nejvyššího Stvořitele šíří to všech koutů projeveného stvoření v tomto Pod-vesmíru.

„Zpřístupněte své duchovní dary a talenty, naplňte své Božské poslání“

10. dubna 2011 v 22:28 | Crystallin
Poselství od Archanděla Michaela, Duben 2011
Přijala Rev. Michelle Coutantová
Drazí,
vzpomeňte si na dobu, kdy jste byli zářícím paprskem světla, naplněni Božským světlem, skvělí ve svých světelných tělech, skvělí ve své znalosti své vlastní velkoleposti, ve své pospolitosti, ve své jednotě s celým stvořením. Navracíte se do tohoto stavu jednoty, který jste nikdy neopustili, avšak v iluzi oddělení byl závoj těsně zatažený. A teď nastal čas, kdy tato dokonalost vašeho dědictví zase jednou prosvítá skrz, a vy už nemůžete déle popírat ani ignorovat to, čím jste. Zkoušky a lekce dopadají tvrdě a rychle na ty, kteří si zvolili zůstat pošpiněni v nízkých vibracích. Když pozvednete své vibrace, vaše zkušenost se zkouškami a lekcemi bude probíhat na mnohem jemnější úrovni, a přesto je budete prožívat. Uvítejte je, drazí, představují váš růst. Tyto zkoušky a lekce vás pozvednou k vibracím lásky, radosti, míru a harmonie, a vy se budete divit, proč vám trvalo tak dlouho navrátit se na duchovní stezku a k vašemu dědictví.

Fotka orba

10. dubna 2011 v 22:24 | Crystallin |  ***Deník•Sny***

Včera jsem měla narozeninou oslavu k osmnáctinám a vyfotila jsem svým novým foťáčkem orba :) je fakt že jsem se domlouvala s anděly aby mi pomáhali, takže to byl takový důkaz že slavili se mnou :D

úryvek z knihy Světla andělů - Diana Cooper

10. dubna 2011 v 21:45 | Crystallin |  Knihy k přečtení,stáhnutí
Většina rodičů si myslí, že se chovají správně, když se o své děti strachují. Ale není to pravda. Strach je těžká, hutná a negativní vibrace. Když ji nasměrujeme silou ke svým milovaným dětem, které jsou na nás psychicky napojeni, vystavujeme své dítě nemo­ci, nebezpečí a negativním vlivům. Černý, těžký strach a energie starostí může způsobit, že naše dítě onemocní.
Když ke svým dětem vysíláme lásku, léčivé a pozitivní myšlenky, obklopujeme je ochrannou silou plnou radosti. Jestliže k tomu na­víc požádáme strážného anděla našeho dítěte, aby jeho či ji ochraňoval, otevře naše milující energie tomuto strážnému andělovi ces­tu, aby se mohl s dítětem blíže spojit.