Květen 2011

Mistr Hilarion Poselství pro týden 29.5. - 4.6. 2011

31. května 2011 v 14:30 | Crystallin
Milovaní,
zatímco se budete v nadcházejícím týdnu věnovat svým každodenním činnostem, udělejte si čas vyjít si každý den do Přírody nasávat paprsky Slunce po dobu alespoň 5 minut. V těchto paprscích jsou obsaženy léčivé a energizující kvality, které jsou vysoce prospěšné pro ty, kdo jsou na cestě Nanebevstoupení. Vizualizujte si malá Slunce přicházející do každé čakry počínaje korunní a dále směrem dolů do základní čakry a zkuste vnímat, jak zde pulzují a rozpínají se. Toto cvičení vám pomůže propojit se s vaším Světelným tělem a ještě posílit toto propojení.

Vzkaz zlaté dušičky 23.5.2011 Otevírání srdcí

24. května 2011 v 21:57 | Crystallin
23.5.2011Otevírání srdcí

Nové dny jsou plné nových událostí. Nejvíce změnový měsíc v nejbližší době je červen 2011. V tuto dobu projdou změnou všichni, kteří k tomuto mají nakročeno již delší dobu. Transformační změny - fyzické změny - budou velice silné. Mnozí opět nezvládnou tuto zátěž a odejdou. Někteří však jsou již za touto hranicí. Jsou již rozhodnuti a začínají svou práci. Ti, kteří povedou ostatní, začínají postupně koordinovat ty, kteří projdou změnou jako první. Každým dnem se bude zesilovat působení energií a budou stále více pročisťována fyzická těla. Mnoho lidí nebude zvládat psychický stav, neboť se budou nalézat stále častěji ve vyšší dimenzi, na kterou si postupně začnou zvykat, ale z počátku nebudou tušit, co se děje. Vše, co přijde s měsícem červnem, bude zásadní a důležité pro budoucí životy jedinců.

"DRŽÍTE KLÍČ KE SVÉ VLASTNÍ VZNEŠENOSTI" - Poselství od Archanděla Michaela, květen 2011

21. května 2011 v 13:19 | Crystallin
Poselství přijala Ronna Herman

Milovaní mistři, nikdy nezapomínejte, že strach vám ubírá vaši sílu. Strach vytváří kolem vás mříže omezení a nečinnosti. K ovládnutí masové populace je potřeba jen to, aby lidé byli napojeni na omezující frekvence nižších dimenzí a zůstávali tak ve stravu strachu. Tím je zajištěna jejich trvalá nevyrovnanost a neschopnost se samostatně projevit. Maya, neboli velká iluze, je jen váš pocitový dojem, ne skutečný stav věcí. V astrálních rovinách vědomí existují velice silné mentální, emocionální a éterické myšlenkové formy. Masy jsou řízeny především prostřednictvím emocí a přízemních myšlenkových postojů. Kyvadlo lidské víry se houpe ze strany na stranu v reakci na nejsilnější, nejvlivnější teorie či informace dané doby a v širokém spektru lásky a strachu je lidstvo udržováno v nevyrovnaném stavu. Masy, které jsou uvězněné v temnotě chrámu fyzické schránky, se stále častěji uchylují k násilí, když se probouzí jejich vnitřní potřeba svobody a vyšší vlnové délky Světla pomalu prostupují jejich vědomím.

Vzkaz zlaté dušičky 13.5.2011

15. května 2011 v 12:27 | Crystallin
13.5.2011
Znamení letního slunovratu přinese změnu. Všechny živé bytosti, které žijí na planetě Zemi, budou postaveny před rozhodnutí. Musí se rozhodnout, neboť přichází doba "třídění". Mnozí netuší, co to znamená. Musíte si však vybrat. Buď půjdete se světlem a s Bohem anebo se obrátíte zády. Někteří se už rozhodli a z toho důvodu jsou již přeskupováni tam, kam patří. Dále zde zůstávají mnozí, kteří se připravují jako převaděči. Jsou zde, aby pomáhali všem, kteří se rozhodli pro cestu světla.

Vzkaz zlaté dušíčky 2.5.2011

12. května 2011 v 15:17 | Crystallin
2.5.2011

Všichni jsme jedno

Jsou zde dny, které předurčují vaši budoucnost. Vše je jedno, tak i minulost a budoucnost jsou prožívány ve stejném čase v paralelních světech. V této bezčasovosti lze nalézt řád. Vše, co prožíváte, ovlivňuje vás i vaše další životní zkušenosti. Vliv energií vás posouvá v pásmu vibrací a by se blížíte ke svému vrcholu. Každý se probouzí individuálně, každý zažívá jiný proces transformace. K tomu, abyste pochopili, co vše je pro vás důležité, potřebujete znát pouze sebe sama. Svou duši a svou mysl. Všichni jste jedno, jedno, které si zatím neuvědomuje tento stav, neboť se nacházíte v dualitě. Tyto stavy však budou stále častěji prožívat mnozí z vás. Propojení se zdrojem vám ukáže propojenost všeho, co je. Generace vašich dětí bude již žít úplně jinak. Mnohé ze současných problémů již nebudou znát. Kolikrát zde padlo slovo transformace, proměna. Vše se mění. Čas se smršťuje do nulové hodnoty. Zatím ještě je takto vnímán, vše je "očasované". Nyní však proměna času přináší na Zemi nové energie, nové vědomí se probouzí a spojuje v jedno. Ti, kteří se propojují zažívají mnoho neuvěřitelného. Současná Země je pod vlivem energie Slunce. A Slunce se probouzí. Sluneční energie pulzuje a vystřeluje směrem k Zemi. Mnozí cítíte tuto energii. Napojujte se na Sluneční bytosti a zažívejte toto spojení, neboť vás velice nabije energií. Děje se s vámi proměna. Vaše okolí na tuto proměnu reaguje. Všímejte si, jak. Mnozí odchází z vašich životů a další přicházejí. Mnoho z vás odchází odtud, kde žili dosud. Jste vedeni tam, kde máte být. Věřte tomu a přijměte to, i když se vám to může zdát bolestné. Časem budete překvapeni, neboť tyto změny vás vedou k lásce. Maitreya


Obrázek záhlaví

10. května 2011 v 18:37 | Crystallin |  Obrázky

Našla jsem animovaný gif mojeho záhlaví :) nádhera :) umíte rusky? :D zajímal by mě ten nápis.

Energie na květen 2011

8. května 2011 v 14:22 | Crystallin
Přichází čas otevření a probuzení, hojnosti, sdílení, rozkvétání a radostného prožívání
Čas lásky a uzdravení hlubokých úrovní našich srdcí

Do květnových dní jsme vpluli na vlnách energie vibrující pod vlivem planety Venuše, která je planetou lásky, krásy a harmonie. Ovlivňuje všechny vztahy a vnáší do našich životů lásku, romantiku, touhu i vášeň, ale také radostné tvoření a zesiluje naše vnímání krásy. Její vliv a energie nás bude "okouzlovat" až do 21. května, kdy se Slunce přesune do znamení Blíženců.
Celý tento rok je pod vlivem planety Venuše, což se v zesílené míře projeví právě v době, kdy se Slunce pohybuje ve znamení Býka (od 20. 4. do 21. 5.). Květen letošního roku přináší šanci a nové naděje na uzdravení našich srdcí na velmi hlubokých úrovních. Přichází čas, kdy láska může otevřít a uzdravit hodně dávná a možná i zapomenutá zranění, je to čas očištění a probuzení. Objeví se "klíče", které nám skrze brány našich srdcí umožní vstoupit do nových dimenzí.
Skutečná láska očišťuje, uzdravuje a osvobozuje. Probouzí v nás schopnost nového vnímání a vidění světa, otevírá v nás schopnost věřit zázrakům a vnímat svět očima dítěte. Je skutečným elixírem mládí. Přesto mnozí ještě stále váhají, zda vstoupit.

Archanděl Michael – Věčný koloběh, který nemá konce

8. května 2011 v 14:21 | Crystallin
Moji drazí,

všechno se děje podle božského projektu, podle božího plánu. Z vašeho výhodného místa na pozemských pláních se vám to možná tak nejeví. Prosíme vás, zapřísaháme vás, abyste zůstali soustředěni na lásku vašeho posvátného srdce. Tady se dějí zázraky, drazí. V posvátném srdci se nalézáte v klidném bodě všeho stvoření. Vy jste tím ústředním bodem, jste počátkem, koncem, Alfou i Omegou, věčným koloběhem, který nemá konce. O tom mluvíme, když vás prosíme, abyste zůstali v lásce svého posvátného srdce. Přetéká zázraky, stojíte v proudu Řeky Života.

Oprostěte se od deformací třetího rozměru, od negativity, a pomalu se pohybující stoky třetího a čtvrtého rozměru, které jsou jako lepkavá síť, která vám překáží v poznání toho, kdo jste a brání vám v radostném uskutečnění vašich nejvroucnějších přání, která nosíte v hloubi svého posvátného srdce.

Překrásná videa přírody v HD

1. května 2011 v 11:53 | Crystallin |  Co teď poslouchám/sleduji: