Červenec 2011

PROCES VZESTUPU - Poselství od Archanděla Michaela, Červenec 2011

28. července 2011 v 22:38 | Crystallin
Přijala Ronna Herman

Milovaní mistři, nejprve bychom Vám rádi objasnili, CO VZESTUP NENÍ. Na vašem současném stupni vývoje je vzestup fyzického těla možný jen pro několik málo pokročilých avatarů, kteří otevřeli cestu pro vzestup lidstva vstříc dalšímu stupni vyššího vědomí. Milovaný Jeshua spolu s mnohými velkými avatary a s andělskou říší připravili půdu a zaseli Vesmírná Semínka Světla Stvořitele v přípravě na tento velkolepý proces.

Abyste byli schopni se v této chvíli povznést ve svém fyzickém těle, museli byste již téměř dokončit transformaci svého fyzického těla do frekvencí Božího Světla a pozvednout harmonii Písně své Duše do nejvyšších úrovní páté dimenze a výše. Domnívat se, že je možné během jednoho života přeměnit hustotu fyzického těla třetí či čtvrté dimenze ve Světelnou schránku páté dimenze, je jen zbožné přání.

Vy, předvoj, Hvězdná Semínka, dodáváte, co je potřeba, tedy Pevné Částice Světla, aby byla aktivována Semínka vzestupu, která byla na Zemi zaseta před více než dvěma tisíci let. Lidstvo je nyní ve fázi očisty, ve fázi přípravy na mnohem větší rozšíření vědomí. Tento proces se šíří po celé Zemi, zasahuje stále více Duší a tím se dále zrychluje.

„Intenzita současných energií“ - Výňatky z poselství Mistra Kuthumi

28. července 2011 v 22:34 | Crystallin
Poselství přijala Michelle Eloff (Manders) 23. července 2005, Johannesburg a
15. července 2011 přijala výzvu Mistra Kuthumi k opětovnému zveřejnění

"Jsem Kuthumi a přicházím na paprscích Lásky a Moudrosti, zdravím vás a přináším vám požehnání světla, blahobytu, důvěry a lásky. Zdravím vás moji milovaní.

Přicházíme, abychom vám přinesli informace týkající se toho, čeho jste nyní svědky. Také si přejeme vysvětlit, jaký mají současné intenzívní energie dopad na vás a na vaše těla. Současnost znamená pro lidstvo velmi citlivou a proměnlivou dobu. Posuny ve vědomí se neustále zvětšují, a zvyšuje se i jejich rychlost a intenzita. Proto chce stále více lidí nalézt světlo v sobě samotných. Pracovníci světla, kteří jsou v současné době aktivní, přispívají ke vzrůstající míře integrace nových energií, k čemuž se začíná rozhodným způsobem připojovat lidské vědomí jako celek. Výsledkem toho je, že co bylo po mnoho cyklů skryto v temnotě, nyní vychází na světlo. A vy začínáte vidět, co bylo celou dobu skryto.

Vampyrismus

28. července 2011 v 21:38 | Crystallin |  Vampýrismus
Tvrdí se, že stejně jako byl odstraněn například mor, tak zmizeli i upíři dávných legend. Docházím však k závěru, že tomu tak není, a že zvláštní stav, který antika nazývala vampyrismus, je zodpovědný za jisté formy duchovních poruch a s nimi spojeným špatným fyzickým zdravotním stavem.

Měla jsem možnost pozorovat mnoho případů chorobného vztahu mezi dvěma lidmi. Mezi matkou a dcerou, mezi přítelkyněmi, mezi matkou a synem, mezi mužem a ženou. Mezi partnery vždy došlo k negativnímu jednání.

Tyto případy ukazují vždy stejné symptomatické komplexy: zvýšenou vnímavost, bledé tváře, vyhublé tělo, celkovou slabost, pocit onemocnění, rychlou únavu.

Bez výjimky všichni tito lidé byli snadno ovlivnitelní, proto také snadno manipulovatelní. Pozoruhodné bylo to, že přerušení chorobných vztahů způsobilo zřetelné poruchy u druhého (dominujícího) partnera. Pokládali jsme za nutné vždy tyto dva lidi na nějaký čas od sebe oddělit.

Ezoterní podstata spánku - co se s námi děje v noci?

28. července 2011 v 18:37 | Crystallin |  Aura
Noc má zvláštní zákon své kosmicko-zemské působnosti. Proč musíme spát? Za dne se člověk uzavírá do života vlastního ega. To mu brání vědomě prožívat pravý božský život, ze kterého jsme kdysi vyšli a k němuž bychom měli během dlouhodobého vývoje zase dospět. Lidský egoismus a odtrženost od duchovních světů by člověka brzy vysílily až k fyzické smrti, kdyby mu kdysi nebyla moudře dána možnost alespoň nevědomým způsobem proniknout denně na pár hodin zpět do božského světa, od něhož se vzdálil. Spánek je dobou každodenního odumírání osobnímu životu. Proto se také dříve říkávalo, že spánek je bratrem smrti…

V čem spočívá regenerace našich sil ve spánku? A co se přesně děje s jednotlivými složkami (těly) naší bytosti? Nejprve si tyto složky přiblížíme.

Vzkaz zlaté dušičky 19.7.2011

22. července 2011 v 18:25 | Crystallin

Země a my


Dny léta jsou v plném proudu. Příroda se mohutně čistí. Vodní živly převzaly odpovědnost za pročištění Země. Vzdušné živly přichází též na řadu. Odchází temné energie, které jsou očišťovány vodou. Každý člověk se učí napojení vzhůru na světlo. Ne každý však tohoto je dosud schopen. Vzdušné víry odnáší mocné energie temnoty, svět se bouří. Vzniká nová struktura, mění se pozice kontinentů, nic nezůstává při starém. Vše je pohyb. Oblasti, které nejvíce zasáhnou vodní živly jsou Nový Zéland, Maďarsko a Španělsko. Zde bude spoustu vody. Lidé se spojí a společnými silami povedou záchranné práce. Nový záměr Země je nalézt rovnováhu a přijmout vyšší vibrace.


Duchovní principy

11. července 2011 v 18:49 | Crystallin |  Stav po smrti a reinkarnace
1. Duši nelze definovat ani změřit, protože nemá žádné hranice, které bychom mohli v rámci jejího božského stvoření uchopit. Nejpřiléhavějším popisem pro vyjadřovanou podstatu duše je, že představuje inteligentní energii, jež je nesmrtelná a projevuje se specifickými vibračními vlnami světla a barev.
2. Všechny lidské bytosti mají jednu duši, která setrvává ve zvoleném fyzickém těle až do smrti. Na výběru svého příštího fyzického těla v průběhu reinkarnačních cyklů se duše samy podílejí. Duše se zpravidla připojuje ke svému fyzickému tělu po početí mezi čtvrtým měsícem a porodem.
3. Každá duše má jedinečný nesmrtelný charakter. Když se připojí k lidskému mozku, splyne tento charakter s emoční povahou daného těla čili lidským egem, a vznikne tak jediná dočasná osobnost určená pro jeden život. Tomu se říká dualita naší mysli.
4. Ačkoliv duchovní vzpomínky mohou být působením amnézie na úrovni vědomého vnímání skryté, lidský mozek ovlivňují myšlenkové vzorce duše, jež představují pro určité jednání motivační faktory.

O stavu po smrti a andělech

11. července 2011 v 17:04 | Crystallin |  Stav po smrti a reinkarnace
23.prosince 1894
Dnes ráno ti chci psát o tom, co se týká stavu duše, která je bezprostředně po smrti zbavená těla. Když se setká se strážným andělem, je obyčejně velmi užaslá.
Všechno je tak nové; vedle zcela neočekávaných podobností právě tolik odlišností. Když se například probouzíme k novému životu, nacházíme se ještě ve starém světě. Obklopují nás ještě všechny nám tak známé věci, stěny, obrazy, okna, lůžko. Jediné nové je v tom, že tu stojíš mimo své tělo a divíš se, jak je možné, že ti již nenáleží. Pak se ti to ujasní a začneš chápat, co se stalo. Podobné zkušenosti jsi již učinil ve snech, které je možno vysvětlit stejnou příčinou, tedy vystoupením vědomé duše z fyzického rámce, který však zůstává v plné činnosti dýchání. První, na čem poznáš, že se tu něco změnilo, je anděl.

Vzkaz zlaté dušičky 4.7.2011

10. července 2011 v 13:15 | Crystallin
4.7.2011

Věřte svému srdci

Dny s velkou psychickou zátěží pomalu odcházejí. Mnoho se změnilo za těchto pár dní. Lidé se cítí uvolnění a plní síly. Je zde mnoho z vás, kteří cítili únavu a nyní je únava pryč. Slunce zvyšuje svou aktivitu, ale tentokrát jeho záření nebude mít tak silný vliv na lidstvo, neboť lidé si již zvykli na tuto intenzitu. Mnohdy se kolem vás dějí nevysvětlitelné děje a mnohdy na ně získáte jakousi vysvětlující odpověď. Nevěřte tomu, jak jsou vám tyto děje vysvětlovány. Věřte svému srdci. Informace, které se k vám dostávají, jsou úmyslně zkreslené, aby vás mátly. Zdůrazňuji to proto, že čím blíže budete k vrcholu proměn, tím více různých zvláštních situací zažijete. A odpoví vám jen a pouze vaše srdce, nikdo jiný.

Časově zakódované posuny a překalibrování srdce planety na kosmické světelné frekvence

3. července 2011 v 11:55 | Crystallin


Nové pozemské energie na červen 2011
Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn

Milovaná Rodino Světla, na jaké jste to cestě v této době, když cestujete ve stroji času do nové reality a nové časové osy Země. Ano, mnozí z vás si uvědomují, že to, čemu říkáte "život" na Zemi je pouhým pohybem skrze Čas a Prostor, které se podílejí na probíhajícím příběhu Evoluce. Jste nekonečné Bytosti Světla a na této planetě Zemi můžete zakusit časoprostor tak, že budete cestovat skrze Hvězdné Brány a světelné trajektorie, které zastupují rozdílné úrovně zkušeností, kterým říkáme "Světelné Dimenze".

V červnu letošního roku vstupujete do Hlavního Časového Kódu Posunu, který uvolní a odstraní staré časové kódy a nahradí je časovými kódy nové reality, které potom uvede do rovnováhy během překalibrace planetárního srdce na kosmické světelné vibrace. To se stane před a během úplného zatmění měsíce 15. června a bude směřovat ke slunovratu 21. června.