Srpen 2011

Kletby

28. srpna 2011 v 13:44 | Crystallin |  Zajímavosti
Kletby I. Kategorie

Tak tohle už bývá práce opravdového mága, čaroděje, černokněžníka...

V životě jich je velice málo, kletba na objednávku od černého mága také není zrovna zadarmo. Je to v podstatě kletba II. kategorie, ale má tzv. háček neboli pojistku.

Projevuje se to tak, že v případě pokusu o zrušení prokletí se může zdvojnásobit její účinek nebo odeklínač na sebe přijme část toho prokletí, event. ho poškodí jiným způsobem (zblázní se :o))).

Některé háčky mohou zasáhnout karmu. Ne vždy je správné tu kletbu zrušit. Někdy se může stát, že si ji dotyčný opravdu zaslouží a má ho něco naučit...

Slunečnice

28. srpna 2011 v 13:42 | Crystallin |  O mně, zážitky
Slunečnice - osoby narozené ve dnech: 1., 11., 19.

Jste osoba plná života, která zapůsobí na své okolí již pouhým úsměvem. Také máte zvláštní charisma, které přitahuje pohledy a pozornost, a proto kamkoli vkročíte, sklízíte obdiv a respekt. Někdy vás mohou považovat za příliš dravou až vzteklou, protože máte ráda všechno pod kontrolou a nikdo nesmí udělat ani krok, aniž by ho s vámi konzultoval. Vaše panovačnost vám pomůže k úspěšnému zpracování vašich projektů.

Nová energie ochrany Archanděla Michaela Přijala Natalie Glasson 15.srpna 2011

22. srpna 2011 v 12:56 | Crystallin
Posílám vlny milující andělské lásky, aby se přes vás přelily jako třpytící se kouzelný prach. Jsem Archanděl Michael a opravdu s nesmírnou radostí sesílám svou lásku, energii, světlo a moudrost, aby se spojily s vaší energií.

Na Zemi se nyní děje tolik pozitivních změn. My ve vnitřních sférách vidíme, že světlo na Zemi se stává každým dnem jasnějším. Je to díky vaší koncentraci a oddanosti. Vážíme si vás za to a posíláme vám své díky. Všímáme si, že se také zvyšuje andělská přítomnost na Zemi; je to tím, že si stále více lidí začíná uvědomovat energie andělských bytostí i to, jak jsme ochotni a schopni pomáhat jejich realitě. Vždy jsme byly nezištné, obětavé světelné bytosti, které provázely a pomáhaly lidstvu, ale je mnohem obtížnější pomáhat lidem, kteří si naší přítomnosti nejsou vědomi. Bdělé uvědomování si andělských průvodců zesílilo a v současnosti nás volá lidstvo na pomoc ve velkém množství. Vlévá to do našich duší velikou lásku a radost a je to znamení, že můžeme s lidstvem pracovat novým komplexním způsobem, tam kde naše přítomnost umožňuje lidstvu a království andělů stát se bližšími světlu Stvořitele.

Mistr Kuthumi - Změňte své drama

22. srpna 2011 v 12:54 | Crystallin
Poselství přijala Michelle Manders (Eloff) 11. listopadu 2003 a 25. července 2011 přijala výzvu Mistra Kuthumi k opětovnému zveřejnění

Jsem Kuthumi, a sestoupil jsem k vám na paprscích Lásky a Moudrosti, abych vás v tomto čase pozdravil a přinesl vám nekonečné požehnání lásky. Zdravím vás, milovaní.
Naplňuje nás radostí, že jsme se zde s vámi sešli, abychom s vámi sdíleli naši lásku, naši radost, protože dnes si přejeme sdílet s vámi radost z toho, že vidíme, jak jste na své cestě vyrostli. V minulých týdnech jste toho hodně zažili. Museli jste se postavit tváří v tvář mnoha výzvám, mnoha překážkám, a protože čas tak rychle běží, musíte čelit stále více lekcím. To, co si přejeme dnes s vámi sdílet je, že se podíváme na vaše lekce takové, jaké jsou: Jsou to lekce, které vám pomáhají ve vašem růstu - nejsou to překážky, které vás mají zničit.
Víte, že než jste se inkarnovali na pozemské pláni, zvolili jste si na cestu vaším životem určité lekce, určité zkušenosti, aby vám pomáhaly s vašimi vývojovými vzorci, aby vám pomohly v návratu domů.

Rozpuštění energií oběti a oddělenosti - Poselství od Bohyně Isis a Bohyně Hathor

22. srpna 2011 v 12:40 | Crystallin
Přijala Natalie Glasson, 31/07/11


Zdravíme vás láskou, pokojem a milostí; velmi si vás vážíme za vaši pozemskou misi. Především jste nyní na Zemi proto, abyste rozpustili veškeré karmické energie vytvořené dřívějším lidským konáním. Toto je velmi mocné poslání a záměr, každý z vás dostal oblast karmických energií, na kterých má pracovat a rozpouštět je způsobem, jakým cítíte, že je vhodný. Natolik jste se oddali rozpouštění karmických energií, které vyrostly ve Stvořitelově vesmíru, že jste přijali za svou vlastní určitou dávku karmických energií a slíbili jste je zhmotnit na Zemi, abyste tyto energie sami zakusili ve fyzické formě, což je cesta, kdy mají karmické energie největší sílu.
Jako vojáci Světla se probojováváte karmickými energiemi a ve svém vlastním čase je zdoláváte. Protože své poslání pociťujete tak osobně, teprve později zjistíte, že tuto práci děláte jménem každého, jménem Stvořitelova vesmíru. Pracujete na Zemi jako jednotlivci, ale pravda je, že pracujete jako tým se všemi dušemi jak na Zemi, tak s dušemi ve vnitřních rovinách. Ty energie, které zdoláváte, rozpouštíte či necháváte odejít, pozitivně ovlivňují celý svět a činí jasnějším světlo každé duše. Mnoho z vás si toto neuvědomuje a myslí si, že vaše pozemské životy a malé krůčky, kterými na Zemi jdete, nemají žádnou cenu, ale vy, jakožto jednotlivci, vytváříte mnoho pozitivních změn ve světě!

"JSTE ODVÁŽNÉ DUŠE" - Poselství od Archanděla Michaela, srpen 2011

22. srpna 2011 v 12:39 | Crystallin
Přijala Ronna Herman

Milovaní mistři, nejprve nám dovolte, abychom vás uklidnili. Proces vzestupu pro vás není ničím novým, v minulosti už jste jím několikrát úspěšně prošli. Všichni jste mistry nejvyššího řádu, jinak byste nebyli vybráni jako Hvězdná Semínka, ukazující Cestu ve vývoji, kterým teď Země a lidstvo prochází a který nemá obdoby. Jste považováni za odborníky a během svých vesmírných cest jste již mnohokrát prokázali svou mistrovskou schopnost spolutvoření.
Pro každou novou zkušenost ve fyzickém vědomí jsou vám dána nová pravidla, nové poslání a nové rozmanité překážky, které máte překonat. Chceme, abyste pochopili, že ti z vás, kdo vykročili jako způsobilí Služebníci Světa, již získali v tomto Vesmíru a jeho četných Pod-vesmírech mnohé zkušenosti. Od chvíle, kdy se tento Vesmír začal roztahovat, byla vybraná Hvězdná Semínka přenesena z jiných časových pásem a Pod-vesmírů, aby dohlížela a pomáhala při jedinečných plánech, vytvořených výhradně pro lidstvo a další formy života. Prvotním Božským Posláním těchto výjimečných skupin Hvězdných Semínek je vést ty, kteří jsou připraveni projít vývojem na další stupeň rozšířeného vědomí, čímž se završí nekonečně mnoho cyklů a Božích plánů.

Jakým nanebevzestoupeným mistrem chcete být? Od Matky Marie

22. srpna 2011 v 12:37 | Crystallin
Channelováno přes Natalie Glasson dne 8. 8. 2011

Moji milovaní na Zemi, přicházím k vám se svou objímající a stále plynoucí láskou. Na mé vlně lásky vám posílám jednu otázku a doufám, že ona umožní, aby se vaše mysl dále rozšiřovala a aby osvícení proudilo jako zlatavá tekutina do vašeho vědomí. Osvícení je podobné hojivému balzámu - čím více si uvědomíme svou energii, návyky, postoje a bytí, tím snazší je pro nás zcela vyléčit sama sebe a splynout se Stvořitelem. Je to moje největší přání pro duše, které jsou v současné době manifestovány na Zemi, aby dosáhly úplného a absolutního vyléčení ve všech úrovních, oblastech a aspektech jejich bytostí. To je možné a hojení probíhá právě teď. Věřte a vězte, že je to pravda a oceníte výsledky tohoto léčebného procesu.

Být zdrojem světla

19. srpna 2011 v 6:00 | Crystallin |  Meditace, vizualizace
Jste léčitelé, učitelé a vůdci. Jste tady, abyste přinesli na Zem nové informace, ideje, způsoby léčení a lásku do všech sfér, v nichž se rozhodnete působit. Budete pracovat v mnoha oblastech, protože na každé úrovni společnosti je zapotřebí nového vědomí. Když duchovně rostete a probouzíte své vnitřní světlo, stáváte se zdrojem světla a probuzení pro ostatní.

Než jste se rozhodli zrodit se, existovali jste jako vyšší já ve vyšších dimenzích světla. Abyste mohli žít na této planetě, vytvořilo vaše vyšší já nejprve duchovní tělo, které se stalo modelem nebo vzorem pro vaše čakry, meridiány a energetické systémy. Pak vaše vyšší já připojilo k vašemu duchovnímu tělu i tělo mentální, emocionální a fyzické.

Narodila jste se prvního?

17. srpna 2011 v 16:40 | Crystallin |  O mně, zážitky

Ať jste se narodila v kterýkoli den, vězte, že právě datum narození dokáže prozradit mnoho o vaší povaze.

Co nadělily hvězdy do vínku ženám (ale i mužům) narozeným v prvním dni měsíce?

Vůdce
Vůdcovství máte v krvi. Dát si jasný a pevný cíl a toho dosáhnout stůj co stůj - to je vaše heslo! Nesnášíte flegmatiky a polovičatou práci! Možná proto jste výborná ve své profesi a možná i to je důvodem, proč se s vámi občas tak špatně pracuje… Rutina vás nebaví a být na někom závislá? Tak to ani omylem!
Dokážete naslouchat - především proto, abyste získala potřebné informace, které později použijete pro své vlastní účely. Jste učenlivá a vzdělání pro vás znamená záležitost, kterou dokážete excelentně využít ve svůj prospěch.
Jste vážná, někdy až příliš. To však neznamená, nemáte smysl pro humor. Vtipy sice vyprávět neumíte, zato jste vynikající organizátorka a svými pevnými názory si vytváříte respekt okolí.

Deník

15. srpna 2011 v 19:58 | Crystallin |  ***Deník•Sny***
Jen vám chci oznámit, že na tento blog už nebudu psát žádné osobní věci jako zážitky, deník apod.
Od toho mám jiný blog - crystallin. Kdybyste mě hledali, budu tam.