Květen 2012

Váš anděl vzestupu - Poselství Archanděla Michaela

24. května 2012 v 10:55 | Crystallin
Přijala Natalie Glasson - 14.05.2012

S nejhlubší láskou k vám nyní vysílám svou energii, já jsem Archanděl Michael a přicházím s důležitým poselstvím, které vám pomůže ve vašem procesu vzestupu, umožní, aby mohly proběhnout určité přípravy.

Máte společenství průvodců, kteří s vámi jdou po celou vaši pozemskou existenci a nepřetržitě jsou napojeni na vaši energii a vědomí. V tomto společenství průvodců máte i množství andělských bytostí, které vás vedou a podporují. Každá andělská bytost má kvality Stvořitelovy duše a všechny chtějí a jsou vedeny k tomu podělit se o ně s vámi, abyste je mohli přijmout a ty samé energie zaktivovat ze svého nitra. Je to často úžasný proces, kdy docházíte k pochopení kvality, kterou každý anděl propojený s vámi v tomto životě má, protože vám to nabízí soustředěně se zaměřit na váš duchovní růst. Můžete se oddat poznávání těchto kvalit a stát se jejich ztělesním, jako váš anděl. Často je to tak, že společenství vašich průvodců s vámi cestuje po mnoho životů na Zemi, i když někteří v určitých chvílích vystoupí do popředí a jiní se lehce stáhnou. V zásadě zůstává společenství vašich průvodců stejné, i když můžete vnímat, že jak se vyvíjíte, vaši průvodci se mění. Zůstávají s vámi stále, jde jen o to, že někdy je jejich role ve vaší realitě a na duchovní cestě menší.

Sdílení Břemene Života s Bohem

24. května 2012 v 10:53 | Crystallin
Zpravodaj Michelle Manders Eloff - 15. května 2012

Drazí přátelé,
Právě jsme prošli významným posunem Superúplňku ve Štíru a za pár hodin začíná retrográdní pohyb Venuše, který nás vezme na jednu z nejhlubších vnitřních cest roku 2012. Nyní jsou v retrográdním pohybu Venuše a Saturn a tvoří spolu mocné spojenectví. Spolupracují, aby se ujistili, že sáhneme opravdu hluboko dovnitř a pronikneme ke kořenům záležitostí udržujících naši falešnou obranu chránící nás před plným prožíváním, pochopením a dosažením sebelásky. Venuše je Vesmírným Představitelem Lásky a Saturn Vesmírným Představitelem Strachu (krom dalších věcí). Měli bychom se nyní zaměřit na "kopání hluboko", abychom odkryli, čeho se bojíme - pokud se jedná o nás samé a lásku - proč se bojíme být plně milováni. Saturn ve Vahách je vysoko postavený, ale jelikož je retrográdní, je jeho přínos ukryt uvnitř, neviditelný a někdy i špatně zvládnutý. Saturn ve Vahách je o sdílení břemene ve vztazích a co je ze všeho nejdůležitější - sdílení břemene života s láskou a se silou mnohem větší než jsme si kdy dokázali představit - s Bohem.

Sedm podob lásky podle čaker

21. května 2012 v 15:16 | Crystallin |  Vztahy
Chci Vám nabídnout jiný pohled na lásku a vztahy a také na uspokojit toho koho milujete. Současně si můžete udělat malý test, jak na tom jste Vy sami. Existuje 7 podob lásky v závislosti na tom, která čakra miluje. Někdy se traduje, že láska je jen ta, kterou má na svědomí dobře fungující 4. čakra. Tento článek však pojednává o celém spektru lásky, která je všude a ve všem. Když se naučíme rozeznávat 7 podob lásky (ve skutečnosti je jich samozřejmě podstatně víc), brzy rozpoznáme lásku skutečně ve všem a rozpoznáme také konkrétní kvality, které lásku blokují. Z toho plyne, že láska je buď živá a proudící, nebo je její potenciál blokován jinými postoji či kvalitami.

Vzkaz zlaté dušičky 16.5.2012

17. května 2012 v 23:21 | Crystallin
16.5.2012

Vztahy

Vztahy vás lidí jsou nekonečně složité. Je to vytvořeno vaší minulostí. Tím, co si do životů nesete svými vlastnostmi a dalším působením různých vlivů. Vztahy jsou velice důležité a mnoho z vás se díky nim často trápí. Neumíte odpouštět, těžce se učíte přijímat to, co přichází. Mnoho z vás touží po souznění, neboť si toto podvědomě pamatujete z Božského zdroje. Z okamžiků, kdy vaše duše byla jedním. Toužíte po doplnění, po bezpodmínečné lásce. Celé životy hledáte a trápíte se, protože nenacházíte to, co byste chtěli. Někteří z vás jsou v životě šťastní za to, co mají. Jiní se zatvrdí z prožitých žalů a odmítají s někým být. Většina z vás však hledá toho pravého a tu pravou. Ztrácí celé životy hledáním něčeho, co mohou nalézt sami v sobě. Ano, sami v sobě.