Andělé

Na křídlech andělů

8. února 2012 v 20:15 | Crystallin
Chtěla bych vám doporučit stránky www.nakridlechandelu.cz
Narazila jsem na ně když jsem hledala informace o Thothovi.
Obsahuje hodně informací, a jsou tam i výklady z různých andělských karet online (od Doreen Virtue).

O orbech část 1.

18. dubna 2011 v 21:30 | Crystallin
Proč se orbové objevují?
Lidé dokážou vidět a slyšet jen v rámci specifické frekvenční stupnice. Andělé a ostatní bytosti světla vibrují na jiné frekvenci a protože mnoho lidí věří jen v to co je hmatatelné, masy lidí odmítají existenci duchovna nebo si ho nevšímají. Díky tomu mnoho pomoci, která je jim k dispozici je ztracena a velký počet lidí je pak zmatených a bez naděje.
Lidé chtějí důkaz existence duchovního světa. Po staletí se duchovní hierarchie snažila přitáhnout pozornost lidí k dimenzím mimo naše normální smysly a byly k tomu vyzkoušeny různé metody. Například ektoplazma, byla vytvořena viditelná emanace ducha, ale ubírá to energii a objevuje se jen v omezených podmínkách, takže k tomu byli lidé velmi skeptičtí. Nastal čas, aby se objevil nový důkaz.

Pozvěte si Anděly do svých snů

5. ledna 2011 v 21:15 | Crystallin
snění
Čas našich snů je často nejproduktivnějším časem pro nabírání duchovního růstu a porozumění. Mnoho lidí má věštecké sny, které předpovídají budoucnost nebo dávají vedení ohledně kariéry, domova a rodiny. 

Můžete obdržet jasné vedení během vašeho spánku tak, že si pozvete anděly do svých snů. Tohle je obzvláště dobrý způsob jak dostat nové porozumění a tvůrčí nápady, zatímco je váš mód denního myšlení zamčen. Během spánku se zbavujeme přísných myšlenkových vzorů. Bůh a andělé nám mohou snadněji poslat Božské nápady, když máme otevřenou mysl tak, jako tomu je když spíme.

Dříve než půjdete spát udělejte si malou meditaci.

Léčení anděly Lásky

25. října 2010 v 22:36 | Crystallin
anděl lásky

prostřednictvím Natalie Glasson - 25-Říjen-2010

My, Andělé Lásky, vás objímáme v mocné čiré přítomnosti lásky, kterou vysíláme přímo z Andělského Království a duše mocného Stvořitele. Být, přijmout a sdílet lásku je váš cíl a poslání jako božských bytostí světla. Není pro nás větší příčiny, protože láska je a musí se stát podstatou všeho. Jsme tady, abychom sdíleli lásku; toto je naše hlavní role jako andělských bytostí. Je naším cílem učit a připomínat duším jako být láskou, pochopit energii lásky, ztělesnit energii lásky a být milující prostřednictvím jejich činů. Také pomáháme lidem být láskyplnými ve všech jejich vztazích, poznat pozitivní vliv lásky a její vyživující schopnosti. Podstatně vám můžeme pomoci v pochopení a přijetí lásky ve vašich fyzických a duchovních lekcích, oddat jejich spolu, aby projevil úplnou existenci lásky. Byli jsme vedeni Stvořitelem, abychom pomáhali lidstvu v uvědomění si pravé bezpodmínečné lásky, aby pochopili, že to není jen pocit nebo myšlenka, ale je to posvátná energie, která může proudit věčně přes a kolem vaší bytosti s lehkostí. Láska je vědomí, vibrace a energie, která přirozeně existuje ve vás, protože vy jste Stvořitel a proto máte všechny stejné vlastnosti a kvality Stvořitele.

Andělé

26. srpna 2010 v 17:34 | Crystallin
Andělé jsou bytosti lásky a světla. Neodsuzují a vidí v nás tlukoucí srdce a nekonečné Božství. Vězte, že ať jste udělali nesčetné množství chyb, andělé vás nikdy neopustí, neboť milují bezpodmínečně. Pomáhají nám v každodenních záležitostech, je však nutné je o pomoc poprosit. Respektují totiž naši svobodnou vůli a neudělají nic co sami nechceme a o co nepožádáme. Nemyslete si, že anděly obtěžujete, protože to není pravda. Andělé pomohou s láskou a rádi. Nemusíte prosit nahlas, stačí je jen v duchu oslovit a říct, co vás trápí nebo co byste si přáli. I když se to třeba zpočátku nezdá, všechny prosby jsou vždy vyslyšeny. Udělají ale pro vás to, co je pro vás v danou chvíli nejlepší v souladu s vaší duší. Takže splnění prosby nemusí nutně znamenat přesně to, o co jste je žádali, pokud si to vaše duše přeje "trochu jinak".
anděl

Smlouva o vtělení

25. srpna 2010 v 15:48 | Crystallin
Je dobré zauvažovat jednotlivě o každé větě...
heaven
  1. Obdržíte tělo. Toto tělo je nové a jedinečné. Nikdo jiný nedostane totéž tělo. Obdržíte mozek. Může být výhodné ho používat.
  2. Obdržíte srdce. Nejlepších výsledků dosáhnete, když se mozek a srdce používají vyváženě.
  3. Obdržíte lekce. Nikdo jiný nedostane přesně tytéž lekce jako Vy ani je od Vás nemůže přebrat.
  4. Můžete dělat, cokoliv chcete. Všechno, co uděláte druhým, se k Vám vrátí zpátky.
  5. Lekce se opakuje tak dlouho, dokud se nepochopí. (I přes více vtělení.)
  6. Tato smlouva je pro všechny stejná. Neexistují výsady, i když to někteří tvrdí. (Ručně připojené změny nemají platnost.)
  7. Dostanete zrcadla, abyste se mohli učit. Mnohá zrcadla vypadají jako jiná těla. Jsou tu k tomu, aby Vám ukazovala, co je ve Vás.
  8. Pokud se Vaše tělo zničí nebo přestane fungovat, dostanete nové. (Může dojít k čekacím lhůtám.)
  9. Smlouva o vtělení vyprší teprve tehdy, když všechny lekce dospěly k uspokojivému výsledku.
  10. Co je uspokojivé, to určujete Vy!

Užitečné pokyny a tipy:

ARCHANDĚL EZECHIEL A FIALOVÝ PAPRSEK SVOBODY, OČISTY A TRANSFORMACE

11. srpna 2010 v 12:20 | Crystallin
ARCHANDĚL EZECHIEL A FIALOVÝ PAPRSEK SVOBODY, OČISTY A TRANSFORMACE
ezechiel

Ezechiel (v oparu jemné fialové energie) hovoří:
"Dovolte mi, moji drazí, abych i já k vám přišel. Vnímám vaše krásně otevřená srdce. Přijmete-li mě, budu velmi rád. Tato doba mí drazí, jak již všichni víte, doba transformace, přináší s sebou podstatně větší nároky než tzv. doba dřívější. Obracím se proto k vám jako ke Služebníkům Světla. Vy všichni jste si zvolili tuto roli, vzali jste na sebe poslání Služebníků Světla zcela dobrovolně. Byla to vaše rozhodnutí. Všichni víte, že je třeba, aby se v této době lidé, jednotlivci i potom lidstvo očistili od veškerých neláskyplných energií, od negací, aby lidstvo přijalo svou sílu z dob negace, ale ne již v hávu negace, ale v hávu pochopení a uvědomění si. Aby sílu takto přijatou vědomě využilo ve prospěch všech, ve prospěch lásky, dobra a celkové harmonie. Proto k vám mí drazí také přicházím.

"VŠE O BOHU"

2. srpna 2010 v 21:23 | Crystallin
20. května 2007

"VŠE O BOHU"


Kryon prostřednictvím
Lee Carrolla
http://www.kryon.com/


Zdravím, mí drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Existují ti, kteří vědí, že onen průvod, který tu byl včera, vážně, neodešel.
Vnímali jste požehnání, když jste vešli do místnosti, že? Třeba dokonce nyní panuje oproti včerejšku větší povědomí o tom, co se teď děje.
Možná jste dovolili, abyste byli obklopeni andělskými bytostmi, které vás milují? Pro některé z vás je hodně namáhavé si představit, že byste se procházeli s anděly.
Někteří řeknou: "To mi zní trochu moc přeslazeně, Kryone." A může to být tím, že nechápete, co je to anděl. Co takhle ohromné, mocné stvoření, stojící mezi vámi a strachem,
které zničí představu, již máte o svém nepříteli?
Co takhle mocná bytost, která čistí dráhu vaší cesty, zařizuje synchronicity ve vašem životě nebo vám přináší mír? I to vám připadá moc přeslazené? Toto byste přijali?
Oh, mí drazí, jen kdybyste věděli, kdo je Bůh!
Možná je tohle ten pravý čas, abyste se to dozvěděli, protože jsem požádal svého kolegu, aby přednesl základní informace při své první návštěvě v této ohromné zemi, a já nyní udělám totéž.
Jde o hlavní informaci, která se od tohoto okamžiku bude ozývat v tomto klasickém jazyce /ruštině/, jehož linie překlenuje tisíce let. Je to poselství postavené tak, aby ho vyslechli a nebáli se ho. Je to poselství, které říká, že Bůh je větší, než si myslíte.
"Ty nám, Kryone opravdu chceš říci, kdo je Bůh?" Ano, to chci udělat.

Duchovní Průvodce

21. července 2010 v 15:23 | Crystallin
anděl


Průvodce sebe zde pojmenovává jako Anděl. To ale neznamená, že Anděl je jedině Průvodce a ani to, že se to týká jedině jeho. Andělů je více druhů, a co se týká Průvodců, týká se i jiných Andělů. Dále je tu výraz Jemnohmotný svět.

Všichni lidé jsou schopní kontaktovat svého průvodce, nebo to dělají jenom média jasnovidci?

Andělské světlo - kůry / hierarchie

10. července 2010 v 19:58 | Crystallin

Jak vidíme jednotlivé kůry:
U každého kůru jsou uvedeny barvy svíček, které usnadní naladění se na tyto sféry v meditaci a při modlitbě. Barvy přísluší k esenci energie jednotlivých kůrů. Meditace ke spojení s kůry i jednotlivými anděly, budou uvedeny v dalších pojednání o andělech.

Andělé první sféry jsou serafíni, cherubíni a trůnové.

 
 

Reklama