Archandělé

Archanděl Metatron

12. června 2011 v 21:23 | Crystallin


,,Anděl přítomnosti".

Barva: magenta - jako symbol dokončené transformace, dále bílá, perleťová nebo zlatá.

Metatron je nejmladší v nebeském zástupu, přesto je v hierarchii umístěn až nahoře. Je přímým spojením mezi Bohem a lidmi. V některých systémech se nepočítá mezi archanděly, ale bývá označován za knížete či krále andělů.Jeho zvláštní postavení dokazuje i jiná koncovka- jiná než obvyklé EL. Ve starých spisech se uvádí, že byl jednou člověkem,coby prorok Enoch či Henoch , Bohem jmenován nebeským písařem. Archanděl Michael jej potřel vonícím, barevně svítícím olejem a zcela jej přeměnil na archanděl. bytost. Metatron stojí nad archanděly, a nemá proto žádné přímé spojení s Mistry povýšenými na nebesa. Ze všech archandělů má nejvyšší vibrace, v hierarchii archandělů stojí nejblíže počátku. Je ochráncem prahu mezi formami a ne-formami. Metatron je začátek a konec, alfa i omega, zrození světla z božské prázdnoty, z jednoty. Jako strážce prahu vnáší Metatron do formy ideje a možnosti. Za ním leží prostor prázdnoty, ve kterém jsou obsaženy.

Archanděl Uriel

9. června 2011 v 20:52 | Crystallin
Výňatek textu a obrázek ze sady kniha + karty "Velké karty archandělů", Ulrike Hinrichs:
Archanděl Uriel - klíčová témata a kvality
Duchovní vedení. Hledání pravdy. Přivést vesmírné pravdy do pozemské úrovně. Poznat vlastní přednosti. Víra, zacházení se spirituální mocí. Osvobození se od vazeb na hmotu skrze hmotu. Pozvednutí spirituálního vědomí.
Energie archanděla Uriela
Účinek této energie je velmi hluboký. Zjevení Uriela má v sobě něco posvátného, protože podle tradičního podání stojí se šesti ostatními archanděly bezprostředně před Bohem a my se nemůžeme skrýt před jeho mocným zářením. Svaté vzývání přivádí Uriela do světa a on vybaví Boží mocí ty Bytosti, které se pozvedly nad hmotu.

Energie archanděla Uriela proto přivádí člověka velmi silně k jeho mistrovskému Já. K jeho oblasti působení patří projev Boží Přítomnosti v lidské postavě, jako například zjevení Krista, bodhisatvy nebo avatara.

Uriel přináší, dle významu svého jména, "oheň Boží". Tento oheň osvětluje temnotu v nás. Poznáváme stále více, že také my jsme byli vybaveni Boží mocí. Většinou se vzdáváme naší víry v sebe samé, protože neuznáváme Boží moc v nás samých a nedůvěřujeme Boží vůli. Necháváme za sebe rozhodovat jiné autority. Tím jsou zajištěny nejlepší podmínky k tomu, aby nás naše ego kontrolovalo.

Archanděl Zadkiel

8. ledna 2011 v 11:45 | Crystallin
Zadkiel
Působnost: dokonalost, moudrost, vědění, napojení na božskou energii, vykoupení, svoboda, dokonalé čištění a rozvoj, skok vědomí, blaženost, ticho.

Popis energie: Zadkielova energie integruje, harmonizuje, vyrovnává. Spojuje "nebe a zemi" a současně rozšiřuje. Stejně tak, jak rostou rostliny, rozpínáme se i my "nahoru", do šířky a hloubky. Zadkielova energie uvolňuje napětí a osvobozuje od omezení, nedokonalosti, vázanosti. Hlavní Barvou Zadkielovi energie je fialová. Jeho jméno znamená "blahovůle Boží".

Jeho úkolem je šířit božskou strukturu v pozemském životě, v dualitě. Rozvíjí nejvyšší potenciál každé bytosti, dokonalou formou, dokonalé bytí, dokonalou strukturu. Tím obsahuje také možnost překročit momentální strukturu a pokročit do další roviny, do další dimenze. Přispívá každé bytosti k dokončení tvaru a otvírá možnost vstoupit do jiné formy. Je andělem růstu, rozvoje sebe sama a završení. Všechno to, co bylo stvořeno, v sobě nese ideální formu, sleduje Boží plán a zkouší se na zemi vyvíjet do své dokonale završené formy.

Archanděl Chamuel

3. ledna 2011 v 17:44 | Crystallin
ch

Působnost: harmonie, lehkost, okřídlenost, vyšší vibrace, kreativita, inspirace, krása, vztahy, partnerství, soucítění

Popis energie: Chamuelova energie je veselá, lehká, zdravá, povznáší, láskyplně halí, je měkká, nosná a zároveň mocná. Někteří lidé ji vnímají jako srdečné objetí. Povznáší nás, jako by nás nesla andělská křídla. Jméno znamená "Bůh je můj cíl" nebo "Hledající Boha". Příslušná hlavní barva je růžová nebo lososově oranžová.

Chamuel je projevem boží krásy ve hmotě. Do jeho působnosti spadají vztahy mezi vším stvořením. Silou lásky spojuje i dělí, vytváří harmonii a zvyšuje frekvenci vibrací. Tím zaměřuje vše, co bylo stvořeno, na dokonalost, k nejvyšším cílům, na Boha. To se projevuje v jeho jménu:Bůh je můj cíl. Říká se mu také anděl evoluce, vývoje.

Zdroj: Andělé stojí při nás od P.Schneiderové a G.K.Pieroth

Archanděl Muriel

28. prosince 2010 v 21:56 | Crystallin
Na přání :)
Odpuštění, rozhodování bez obav, milost, moudrost srdce, pokora, překonat
mentální omezení bránící pocitu štěstí, ochrana, duchovní léčivá síla, lehkost,
vnitřní klid, zcela rozkvetlé srdce, vibrovat s Boží energií, dávat a přijímat
bezpodmínečnou lásku, poselství snů, srdce přírody.

Energie archanděla Muriela

Tento archanděl, vyzařující lásku a radost, nás zavádí na nivy našeho srdce. Jeho vibrace nás objímají jako samet a hedvábí. Utrpení už je daleko za námi. Poznatky, které jsme si z něj vzali, nejsou zapomenuty, ale naše srdce dýchá Světlo a vibrace svobody. Cítíme se lehce povzneseni a bezstarostní.

Archanděl Rafael

27. prosince 2010 v 15:17 | Crystallin
léčení těla, Ducha a duše, otevření třetího oka, pravda, růst skrze léčení, léčení skrze lásku, sebeléčení, schopnost léčit ostatní, poznat vlastní poslání, rodina duše
rafael

Energie archanděla Rafaela

Pomocí světle zeleného až mechově zeleného světelného paprsku, ke kterému patří archanděl Rafael a jehož prostřednictvím se uskutečňuje léčivá energie na pozemské úrovni, získáváme přístup k vnitřním tématům, jež se často manifestují jako nemoc. Naše bytí oddělené od Boží jednoty zažíváme denně jako nedostatek, který nás současně motivuje ke změně tohoto neuspokojivého stavu.
Nemoc, utrpení a bolesti jsou vnějšími znaky naší duševní tísně. Utrpení je většinou hnací silou vedoucí k poznání, proč nás trápí právě ta či ona bolest. Už v tomto postupu vězí klíč k vyléčení. Tím, že hledáme odpovědi, jsme energií archanděla Rafaela seznamováni s možností poznat nevyřešené emoce, které se projevují jako tělesné a duševní utrpení, a tím odstranit příčinu. Teprve potom jsme připraveni umožnit vyléčení.

Archanděl Gabriel

5. prosince 2010 v 17:23 | Crystallin
gabriel
Výňatek textu a obrázek ze sady kniha + karty "Velké karty archandělů", Ulrike Hinrichs:

Archanděl Gabriel - klíčová témata a kvality

Síla měsíce, naděje, osvícení hmoty, vzkříšení, zrození, obrácení se ke Světlu a k vyšším úrovním vědomí, rozpuštění blokád a bolestí srdeční čakry a jejich vypuštění vzhůru, odpuštění, uskutečnění aspektu Marie.

Energie archanděla Gabriela

Odpovídá uskutečnění ženské části bytosti. Tento archanděl je v klasické hierarchii jako jediný ze vznešených sedmi jednoznačně zažívaný jako ženská bytost.

Archanděl Gabriel se objevuje všude tam, kde jde o osvobození a naplnění ženské části bytosti. To znamená, že je nutno podívat se na téma matky a vlastního mateřství.

Archanděl Michael

4. prosince 2010 v 20:45 | Crystallin
michael

ochrana, spravedlnost, pravdivost, autorita, moc, konfrontace s vesmírnými Božími zákony, oddělení, vysvobození, důvěra v Boha a v Boží jednotu, zůstat duchovně nasměrován na jednotu s Bohem, najít a uskutečnit skutečný mír

Energie archanděla Michaela

Michael znamená "Kdo je jako Bůh" a obsahuje v sobě otázku, která - nasměrována na nás samé - vede k poznání, že máme dodržovat určitá pravidla a vesmírné zákony, protože jinak opouštíme Boží jednotu a vzdáváme se našeho Božího Já.
Archanděl Michael nám pomůže si uvědomit, že jsme, už jen jako část Boží jednoty, Bohem, a že každý pokus o samostatnost má za následek bezprostřední "pád".
V této silné energii se setkáváme s mnohými tématy ega, a s ohledem na vnitřní boje se navenek odrážejí různé problémy, které se pokoušíme překonat.
 
 

Reklama