Atlantida

Kněží. Veleknězi. Adepti. Mágové.

22. listopadu 2010 v 21:35 | Crystallin

Kněží byli spirituálně velmi vyspělí jedinci, kteří díky svým pokročilým schopnostem asistovali společnosti v jejím rozvoji. Lidé si jich velmi vážili. Kněží a vladaři Atlantidy měli silné a vyvinuté aury. Kněží chanelovali vysokofrekvenční energii a asistovali lidem při rituálech. Atlanťané si při rituálech rozšiřovali mysl pomocí energie získané z kamenů a rytmických vibrací ze zpěvu, bubnování nebo hraním na jiné nástroje. Tímto způsobem se každý člověk mohl otevřít přítomné léčivé síle.

Kněží se naučili se zpomalovat mozkové vlny a užívat teleportaci, telekinezi, levitaci, telepatii, měli schopnost snímání a precitipitace. Zasvěcování v atlantské pyramidě se soustřeďovalo na koncept smrti a znovuzrození. Cílem bylo, aby tělo, mysl a duch pracovali společně a poskytovali jedinci sílu a moc. Ti, kteří prošli, se stali Zasvěcenci Chrámu Poseidona.

Atlantské zasvěcovací rituály

22. listopadu 2010 v 21:31 | Crystallin

Pokud neuvádím jiný zdroj, materiál v této kapitole vztahující se k zasvěcování a učení kněží jsem čerpala z The Occult Sciences In Atlantis (Okultní vědy na Atlantidě) Lewise Spence, který je pečlivě prozkoumal a zdokumentoval. Jeho popisy atlantských mysterií, včetně zasvěcování, mají původ hlavně v tradici arkán, ve znalostech pocházejících ze sedmého století našeho letopočtu a zaznamenaných v angličtině, francouzštině, němčině, španělštině, řečtině a arabštině. Tradice arkán pojednává o okultní historií v její celistvosti a přibližuje historické záznamy o mystických spolcích od nejstarší doby, jak byly dostupné zasvěcovaným v okultních společnostech.

Atlanťané postupovali rychleji než zbytek světa v naléhavém hledání řešení nezodpovězených otázek, protože příznivé životní podmínky v jejich zemi rozšiřovaly jejich každodenní možnosti volné ho nakládání s časem a introspektivního myšlení. Atlantští kněží usilovali o pochopení sebe samých a vesmíru a rozvíjeli své už tak výrazné jasnovidné schopnosti do míry, jaké dosáhl málokdo. By li mnohem dokonalejší než nejschopnější jasnovidci naší doby. Vzpomínky na jejich dovednosti jsou zachyceny ve staré literatuře jako tajné znalosti těch, kdo přežili potopu. Mnohé z moudrostí, jimiž Atlanťané přispěli k okultním vědám, je uznáváno dodnes. Když se ale jejich praktiky postupně spojily s náboženstvím, magií a vědou, výsledky byly strašné.

Atlantida / z knihy Diany Cooper - Discover Atlantis 2/2

18. srpna 2010 v 22:19 | Crystallin
Psychické dary
Ve Zlatých dnech Atlantidy byly psychické dary vysoce ceněné a všechny psychické schopnosti u dětí byly ctěny, oceňovány a rozvíjeny. Každý byl jasnovidec a protože mohli všichni vidět auru, nikdo nelhal, ani neskrýval tajemství. Všechno bylo otevřené a čestné, a to znamenalo, že se lidé cítili v bezpečí. Mohli vidět víly, anděly, jednorožce a průvodce a slyšet, co říkali bez praskání na duchovní telefonní lince. Oni byli schopni poslat čisté pohyblivé obrázky z mysli do mysli, takže pokud dítě chtělo poslat své matce obrázek delfína s kterým plavalo, ona jej mohla převést jako video/film, do jejího třetího oka. Všichni byli telepatičtí na dlouhé vzdálenosti, a také jasnoslyšící. Mnozí rozvinuli teleportaci, kontrolu mysli, telekinezi a levitaci a tímto způsobem byly vytvořeny budovy.
Způsob, jakým si udržovali jejich vysokou úroveň psychického naladění a duchovní spojení je velmi jednoduchý a dostupný pro nás všechny i teď. Byli v kontaktu s přírodou a milovali ji, relaxovali a vyplnili svůj život jednoduchou zábavou, kreativitou, smíchem a rozjímáním. Oni žili naplno a v radostné přítomnosti a neměli žádné sklony k minulosti či budoucnosti, nebo k negativním slovům.
AtlanťankaLéčení
Jednotlivci pravidelně navštěvovali chrámy na zdravotní kontrolu a kněží by vyvážili a přeskupili jejich duševní, emocionální a duchovní těla, využíváním zvuku a krystalů.

Atlantida / z knihy Diany Cooper - Discover Atlantis 1/2

17. srpna 2010 v 19:57 | Crystallin
atlantida

Snili jste někdy
o tom, že byste létali? Jste přesvědčeni, že by jsme mohli používat energii získávanou jinak než z fosilních paliv? Pokud jste odpověděli ano, pak jste možná žili ještě v osvíceném Zlatém věku a jste tu abyste tuto energii přinesli zpět.

Hodně lidí si myslí, že Atlantida - ztracený kontinent v oceánu - je jen mýtus, ale můj průvodce a andělé mi řekli, že existovala, a mnoho dalších v to věří také.

Historikové a filozofové byli fascinováni Atlantidou už tisíciletí. V roce 1973, Američtí potapěči prohlásili, že našli důkazy o super-civilizaci, která se potopila pod moře před tisíci lety v přesném místě kde ji popsal řecký filozof Platón. Kolem 360 př.n.l. psal o Atlantidě jako o ráji na zemi, táhnoucí se přes Atlantik.

Atlantida, chybějící článek k Pangaei

17. srpna 2010 v 18:15 | Crystallin
atlantis
Atlantida, nacházející se ve středním Atlantiku, je vskutku chybějící článek k Pangaei. Níže se s vámi podělíme o podrobnosti příběhu. Ale buďte si vědomi, Mistři, že ne všechny velké krystaly Atlantidy byly ztraceny. Někteří z vás se opravdu podílíte na jejich záchraně.

První zachráněn Chrámový krystal byl Modrý Krystal Poznání. Je pod zemí, pod korunním centrem víru zvaného Hřeben Talimena, v posvátné roklině, vybudované před dávnými časy. Modrý Krystal Poznání stojí vzpřímeně, 14 a půl metru vysoký a 3 a půl metru v průměru. Pulzuje a vydává duhu stříbrné, tyrkysové a kobaltově modré, když se aktivuje v posvátné smlouvě. Uchovává multidimenzionální moudrost a poznání věků. Druhý zachráněn byl Smaragdový krystal. Je nyní pod Mt. Maga v srdečním centru krystalového Viru v Arkansasu. Je přibližně 20 metrů vysoký a 5 metrů široký.

Atlantida: Pravdivá Legenda o Pádu


Drazí, tyto krystaly byly zachráněny před zničením a nyní vám nabízíme vzpomínku proč. Protože takové velkolepé krystalové bytosti vám všem nabízejí tak mnoho. Rozšíření, svaté dovršení platí pro VŠECHNY! Je čas vzpomenout si kdo jste byli, abyste se stali vším co jste v tomto okamžiku probuzení, tento návrat do kvantové krystalického Pole Atlantidy byl Zlatý Věk, velkolepá epocha, která byla neoprávněné svým nevhodným koncem. A tak vám řekneme pravdivý příběh toho skonu.

Atlantida a současnost

17. srpna 2010 v 15:38 | Crystallin
atlantida pod vodou
zdroj obrázku

Příčina pádu Atlantidy byla spirituálního podkladu. Destrukci Atlantidy způsobilo to, že lidé neměli jinou volbu, než se chovat dobře, a duše některých lidí volaly po širších možnostech volby. Duše lidí žijících pod vládou Atlantidy potřebovaly svobodu rozhodování. Lidé žili v míru a prosperitě, ale hodně lidí se dobře chovalo, protože všichni občané měli přehled o aktivitách jiných. Nebylo tu možné spáchat zločin, protože by se na něj hned přišlo. A proto vědomí, že by se na daný zločin vždy přišlo, se lidé neobtěžovali něco spáchat.

Pád Atlantidy

14. srpna 2010 v 16:58 | Crystallin
crystal
Po 1500 let se lidé v Atlantidě zaměřovali na spolupráci, vděčnost a cenění si všech forem života. Po celou dobu si udrželi vnitřní klid, štěstí a spirituální čistotu. Pouze andělé podobní naším archandělům měli přístup do ochranného prostoru nad Atlantidou.

Všichni měli přístup k místu vysokofrekvenční energie, které vytvořili Veleknězi a Velekněžky, a byli schopni si udržet vysokou frekvenci a rozvinout jedinečné spirituální schopnosti. Mágové byli vysoce vycvičení kněží s výjimečnými schopnostmi, kteří svých schopností užívali pro dobro všech. Jednou si ale Mágové uvědomili, že mohou tuto vysokofrekvenční energii užívat pro své účely, a tehdy do vědomí Atlantidy poprvé vstoupila myšlenka lakoty, což způsobilo vstup temných andělů na toto území.

Atlantida - Život v komunitě, Umění, Zvyky

13. srpna 2010 v 18:48 | Crystallin
atlantida
Život v komunitě. Pokud člověk v komunitě stavil dům, ostatní mu pomáhali. Dávání a braní bylo v rovnováze. Cenili si druhých, byli tvořiví, štědří a respektovali se. Každý dělal to, co měl rád. Nebyly peníze. Výrobky byly dány na společné místo a každý si vzal, co potřeboval. Lidé žili pro komunitu, byl tu smysl pro fair-play. Všichni měli otevřené srdce, a proto tu nebyl žádný nedostatek. Pokud komunita pracovala pro jeden společný cíl, který byl vyšší než cíl jednotlivce, nikdo neměl důvod podvádět nebo zrazovat. Každý podporoval celek. Žili v klidu.

Atlantida. Vládcové. Jazyk. Obrana.

13. srpna 2010 v 13:00 | Crystallin
obrana atlantidy
V Atlantidě bylo 12 regionů, v každém z nich vládl moudrý vladař a skupina lidí, kteří měli za úkol vést svou zemi v souladu s univerzálními zákony. Členové vlády měli vysoce trénovanou mysl a byli zdatní politici. Vládli pro dobro všech zúčastněných. Měli takové schopnosti, že si ve své mysli představili určitou oblast, a tak se ve své mysli pomocí energie dostali na dané místo. Promluvili si s lidmi o dané oblasti, udělali rozhodnutí a jednali podle něj. K přesunu z jednoho místa na druhé také užívali vesmírných lodí. Členové vlády se pravidelně setkávali v Chrámu Poseidona a vzájemně hovořili o svých skutcích. Členové vlády a Veleknězi s Velekněžkami byli v úzkém spojení.

Atlantida obecně. Vliv moře a souše.

13. srpna 2010 v 12:52 | Crystallin
atlantida
Atlantida byla civilizací, která se nacházela na Středoatlantském hřbetu. Lidé žili v těle, užívali smysly a byli ve stálém spojení s JÁ JSEM. Žili v lásce a jednotě. Později na základě lidí svobodné vůle se kontinent potopil. Tato civilizace trvala 240 000let a skončila kolem 10 090let př. n. l.


Zlatý věk Atlantidy bylo období, které trvalo kolem 1500let, kdy lidé žili v čisté, božské energii, v jednotě se sebou a JÁ JSEM, měli pokročilé spirituální dovednosti a užívali obrovských technologických vymožeností. Jejich bytí bylo založeno z poloviny na duchovnu a z poloviny na věcech fyzického charakteru. Využívali mysl k ovládání těla. Byli inkarnovaní s tím, že budou k této zkušenosti cítit adekvátní emoce. Emoce nás totiž uzemňují a přimějí nás převzít odpovědnost za své činy, což vede ke spirituálnímu vývoji a porozumění. Atlanťané se později na základě svobodné vůle rozdělili na dva tábory, Syny člověka, kteří mysleli pouze na sebe a užívali svou vůli místo myšlení na dobro všech zúčastněných. Jejich životní síla byla popoháněna soutěžením, závislostí na hmotě a hromaděním. Dále byli Synové Boha neboli Synové Zákona Jediného, kteří si udržovali jednotu a spojení s JÁ JSEM. Zaměřovali se na lásku, čistotu, spravedlnost a vesmírnou moudrost. Mezi těmito tábory vznikla nerovnováha tím, že se oba tábory oddělili od jednoty a odmítli vidění světa druhého tábora.
 
 

Reklama