Čakry

1. čarka - základní

3. prosince 2010 v 18:22 | Crystallin
1čakra

Umístění: dolní konec páteře, kostrč
Duchovní aspekt: sebeuvědomění
Princip:
Základní potřeba: bezpečí, důvěra
Emoce: strach a odvaha
Žlázy s vnitřní sekrecí: nadledvinky (kortizon)
Tělesné orgány: zuby, ledviny, močový měchýř, konečník, páteř, kyčle
Barva: červená
Element: země
Smyslová funkce: čich

Základní myšlenka

Máme právo na to žít na zemi život podle svých vlastních představ a nikdo nemá
právo nás za to kritizovat, nebo nám toto právo upírat. Zároveň ale my sami
nemáme právo kritizovat to, jak žijí ostatní. Můžeme pro svůj život chtít jen tak velké
právo na svůj život, kolik sami umíme dát ostatním. K tomu, abychom si mohli toto
právo obhájit, si musíme být vědomi své vlastní síly, kterou pro tuto obhajobu máme.
Pokud si nejsme své síly vědomi, pak právo na svůj život nejsme schopni uplatnit. Pak
v životě žijeme strach, strach z ostatních, strach se hájit, anebo máme pocit, že stejně
nejsme schopni nic změnit, anebo ovlivnit.

Popis čaker, jejich funkce a možnosti jak je harmonizovat 2/2

21. listopadu 2006 v 18:13 | Crystallin
Pátá čakra - Višuddhi, nazývá se také krční čakra nebo komunikační centrum
gi_throat-chakra1.jpg
Barva: světle modrá, stříbrná a zelenavě modrá
Element:éter
Smyslová funkce: sluch
Základní princip: rezonance s Bytím
Části těla:oblast krku (šíje), týlu, spodní partie čelisti, uši, ústrojí hlasu, hrtan, horní část plic, paže, průdušky.
Žláza
:
štítná žláza - hraje významnou roli při růstu kostry a vnitřních orgánů. Stará se o vyváženost mezi tělesným a duchovním růstem a reguluje látkovou výměnu, tím také způsob a rychlost, jak přeměňuje výživu v enerii a jak tuto energii spotřebováváme. Reguluje výměnu jódu a hospodaření s vápníkem v krvi a tkáních.
Vyživuje: dýchací orgány, krk, orgány sluchového aparátu, kůži
Úloha čakry
V čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, kominikace a ispirace. Je spojeno s menší vedlejší čakrou týl. Tyto dvě čakry bývají považovány za jedinou. Svojí funkcí je čakra týlu tak úzce spjata s krční čakrou, že ji lze opravdu spojit s pátou čakrou. Pátá čakra vytváří spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně, propojuje obsahy všech čaker s naším světem. Přes krční čakru vyjadřujeme vše smích , pláč, pocity, radosti strachu, vzteku, lásky, přání, myšlení, myšlenky, názory a vnímání našeho světa. Komunikace našeho vnitřního života s vnějškem je prostřednictvím mluveného slova, gesty, mimikou, uměleckými projevy (tanec, kreslení, hudba,..)

Čakry

20. listopadu 2006 v 17:54 | Crystallin

Co jsou to čakry?

Slovo ČAKRA pochází ze sánskrtu a znamená kolo nebo disk. Hinduistické texty, zabývající se prouděním energie v lidském těle, používají tento výraz pro centra v našem těle, která mají schopnost přijímat energii, určitým způsobem ji přetvářet a opět vyzařovat. Čakry nestojí samostatně, navzájem odděleny, naopak jsou propojeny sítí "kanálů", takže kvalita fungování jedné z čaker se nutně odrazí i na ostatních.

Tradičně se uvádí SEDM HLAVNÍCH ČAKER, umístěných nad sebou ve středu trupu. Zobrazují se jako lotosové květy, z nichž každý rezonuje o jiných frekvencích a odpovídá určité barvě duhy. Dále je pak 40 čaker vedlejších a ostatní ( cca 88 000 ) jsou menšího významu. Jednotlivé čakry se otáčejí buď doleva nebo doprava.

Popis čaker, jejich funkce a možnosti jak je harmonizovat 1/2

9. listopadu 2006 v 18:38 | Crystallin
První čakra - Muladhara nazývá se též čakra kořene nebo základní čakra
gi_root-chakra1.jpg
Barva: červená
Element : Zěmě
Smyslová funkce : čich
Základní princip: tělesná vůle - být
Části těla: vše pevné - tzn. kosti, zuby, páteř, nehty, tlusté střevo, prostata, stvorba krve, stavba buněk, konečník
Žláza: nadledvinky - prodkují adrenalin a noradrenalin, které mají za úkol přizpůsobovat krevní oběh momentální potřebě. Tak je tělo připravené k akci amůže okamžitě reagovat požadovaným způsobem. Také mají vliv na vyrovnávání teploty v těle.
Vyživuje: tlusté střevo a pohybový aparát
Základní čakra nás spojuje s fyzickým světem. Dává sílu prosadit se a vytrvat.Převádí kosmické energie na těleno-pozemskou rovinu, zároveň proudí touto čakrou energie země do celého našeho systému. Působí na na budování existence, materiální zabezpečení a uchování si vlastního druhu rodiny. První čakra je životně důležitý základ a pramenvitální síly pro vyšší čakry. Poskytuje nám pevnou půdu pod nohama, na které si můžeme stavět náš život. První čakra by měla být v rovnováze se sedmou čakrou, abychom si udrželi svou vnitřní rovnováhu. Pokud čakra je otevřená a harmonicky funguje, zažíváme hluboké spojení se Zemí a jejími tvory, vitalitu, spokojenost,stabilitu a vnitřní sílu.Naopak při zablokování nebo uzavření čakry je tělesná konstrukce slabá a máme málo duševní síly.
 
 

Reklama