Delfíni

Delfíni

8. ledna 2011 v 17:08 | Crystallin
delfin

Delfíni odedávna přitahovali člověka. Kronikáři zanechali ve starověkém Řecku budoucím generacím množství zpráv o delfínech zachraňujících lidi ze ztroskotaných lodí nebo odhánějících žraloky. Delfíni byli pokládáni za posvátné tvory za reinkarnaci lidského ducha. O úctě, které se tato zvířata těšila, svědčí i to, že slavná delfská věštírna byla postavena na místě, kde několik delfínů vyplavalo na břeh a zahynulo. Příběhy o neobvyklých schopnostech kytovců se také objevovaly v průběhu dalších staletí a v ústním podání se jich většina dochovala až do dnešních dnů.

Delfíni začali zajímat vědecké kruhy hlavně ze dvou důvodů: Za prvé to byl téměř dokonalý hydrodynamický tvar delfíního těla, jehož poznání by mohlo vést ke zlepšení technologií konstrukce torpéd, a za druhé to byly pozoruhodné výsledky, kterých delfíni dosáhli v inteligenčních testech ve srovnání s jinými savci. V křesťanství je delfín symbolem vzkříšení, ochrany a plavby. Ve starověkém Řecku znamenal delfín "zvíře z lůna moře" se vztahem k emocím, které vyplouvají z podvědomí na povrch stejně, jako delfín vyskakuje z vody. V antické Řecko byli delfíni jako vtělení bohů, členové družiny boha Poseidona, na delfíním hřbetě se svezla též Afrodité, Eros či bájný pěvec Arión. Delfín je odpradávna symbolem svobody, volnosti, inteligence, přátelství, společenství, empatie, štěstí a radosti.

Píseň delfínů

18. srpna 2010 v 16:46 | Crystallin
Pokud duševně strádáte, můžeme na požádání utišit Vaše trápení
a naplnit Vás štěstím a radostí a probudit Vaši intuici.
Když se smějete, zapomínáte na své problémy a nemoci.
Naslouchejte naši písni, která přináší štěstí a rovnováhu.
poselství britské jasnovidky
delfini
Delfíni jsou podle mnoha zdrojů (Diana Copeer, Doreen Virtue,PhD) držiteli tajných informací pocházejících z Atlantidy. V době pádu Atlantidy přijala tato zvířata starodávné esoterické vědomosti a měla je za úkol ochraňovat až do té doby, dokud bude lidstvo připravené je znovu přijmout , pochopit. Ten čas nadešel právě nyní...

Doren Virtue, Ph.D
Kouzelní delfíni a mořské víly
Delfíni jsou přátelé, spoluhráči a kolegové mořských víl na fyzické úrovni. Přinášejí na Zemi magickou energii z jiného světa a zároveň nám připomínají, jak je důležité umět si hrát. My lidé, totiž často nevěříme tomu, že svých cílů můžeme dosáhnout i bez velké námahy, a proto často lámeme věci přes koleno.Delfíni nás mají za úkol přesvědčit, že k dosažení jakéhokoliv cíle nám postačí být hraví a radostní. Abychom zhmotnili své sny, musíme být soustředění, ale ne ustaraní....

Delfíni a velryby

31. července 2010 v 23:11 | Crystallin
delfíni a velryby
Delfíni a velryby jsou samostatná kategorie. Jsou to velcí mistři, kteří žijí mezi námi od počátku, dávají pozor na plnění Božského Plánu. Velryby jsou svázány více s energií První vlny a pocházejí z hvězdného systému Kanopu a na zem sestupují prostřednictvím Síria. Jsou strážci záznamů této planety, jako velké plovoucí knihovny. Na nesmírném poznání, které velryby mají je zajímavé to, že je usazené hluboko uvnitř jejich paměťových buněk ve stavu spánku a čeká na aktivaci. V současnosti neznají rozsah toho co umí. Možná je to důvod proč se vrhají na pláže. Nemohl by to být způsob jak nás na sebe upozornit?

Velryby hrají na naší cestě domů důležitou roli. Je velmi důležité, aby se zaktivizovalo jejich poznání. My jsme nástroje na jejich aktivaci. Pokud nebudou brzy aktivovány, tak nebudou schopny plnit svoji Božskou misi. Kytovci také sehraje důležitou roli v dokončení legendy o Isis a Osirise, což dále spustí Chrám Pravé Lásky.

Delfíni přicházejí ze Síria a patří do Druhé vlny. Uvádějí Nové. Velryby a delfíni lze také chápat jako dva rody pocházející ze stejného Zdroje, stejně jako AN a ON. Zatímco bod fúze posledně jmenovaných je energie známá jako Metatron, velryby a delfíni se spojují v hvězdné Přítomnosti A-Qua-La A-Wa-La. (A-Qua-La A-Wa-La je elohimom oceánů a léčitelkou citů) ..

Přestože v oceánech naší planety žije méně delfínů a velryb jako v minulosti, mnozí delfíni se inkarnují do lidských těl, aby podporovali proces našeho vzestupu. Během dějin Země se vždy našlo několik delfínů, kteří se ztělesnili do člověka, ale teď jich vchází do lidského těla stále více. Tito delfíní lidé jsou jedineční. Mají velmi neobvyklé složení energie, které jim umožňuje sloužit mezi námi jako velcí léčitelé, pomáhajíc nám připojit naše fyzické těla k našim hvězdným tělům. Energetičtí, hraví a mimořádně citliví vyvolávají pocit bujaré radosti u každého s kým se setkají.

Pokud jste sladění s delfíny, tak se vám možná bude chtít obrátit se do nitra a setkat se s Králem delfínů na Síriu. Je to přístupná bytost a ochotně se dělí o své pochopení. Objevíte ho jak stojí vzpřímeně na ocase. Na jeho tváři záři široký úsměv na uvítanou. Nad jeho hlavou se vznáší kruh maličkých, skutečných hvězdiček. Ačkoliv za dob Atlantidy byly na Zemi velmi mocné Chrámy delfínů, část z jejich čistoty se již ztratila a tak učiníte lépe pokud půjdete přímo za hvězdným Králem delfínů, nebo za samotnou A-Qua-La A-Wa-La.

A co s takzvanými mýtickými tvory jako jsou jednorožci, draci a okřídlení lvi? Rozhodně existují, ale na vyšší rovině reality. Když si rozvineme schopnost vidět do neviditelného, tak budeme schopni vnímat jejich přítomnost. Jsou na Zemi od počátku času. Mnozí z nás s nimi spolupracovali od začátku. Náleží k energetickému modelu první vlny a brzy dosáhnou čas svého dokončení.

zdroj

Opravdu mohou delfíni pomáhat lidem?

31. července 2010 v 22:42 | Crystallin
delfíni

Musíme se smát, protože odpověď na tuto otázku znáte, a ptáte se jen proto, že je vám zatěžko tomu uvěřit. Což je úplně nad vaše chápání, že by tyto mocné a něžné bytosti mohly pocházet z nebes? Proč by měli mít delfíni jiný původ než vy sami?
Vždyť i vaše rasa má nebesky původ. Každá bytost, na kterou pohlédnete pochází z nebe, protože Zem nabízí kruté a husté podmínky, ne zrovna přátelské pro život. Bytosti s původem na této planetě taktéž táhnou ke krutosti a hustotě - nejsou proto vsak horší, jen odrážejí prostředí, z něhož vznikly. Právě v delfínech rozeznáváme království, z nichž sami pocházíte. Jejich bezstarostný smích, způsob jakým ladně kloužou po vlnách, a jejich něžné duše vám připomenou váš nebeský domov.
A skutečně, to je i naděje, kterou delfíni přinášejí této planetě: váš původ sahá mimo hranice světa, v němž žijete. Toto vám delfíni připomínají, stejně jako váš úděl. Proto je natolik milujete. Svatým důvodem proč tu jsou, je prosvítit planetu natolik potřebným světlem a naplnit zdejší bytosti léčivou dávkou nebeského světla a lehkosti.
Meditujte s delfíny co nejvíc. Právě teď přinášejí pro tuto planetu nádhernou energii, z této studnice může pít úplně každý, stačí jen chtít. Vaše vzájemná komunikace nemusí být omezena pouze na přímý fyzický kontakt. Jsou schopni rozšířit svoji podstatu, aby se s vámi mohli setkat - kdykoliv a jakýmkoliv způsobem.
Tvým úkolem Doreen je šířit poznání o delfínech, neboť pro bytosti spoléhající na fyzické smysly jsou mnohem dostupnější než my, andělé. Ti, kdo potřebují hmatatelné potvrzení slova svých andělů, se po setkání s delfíny můžou vrátit věřící. Delfíni dokáží "hory přenášet" a posilovat víru, a čím více lidí zkusí s nimi plavat, tím lépe. Naslouchejte delfínímu volání, které nás vyzývá, abychom se s nimi ponořili hlouběji a dotkli se pravdy uvnitř naší podstaty, uvnitř našich bytostí. Ať se delfíni stanou vaším symbolem míru. Ať se delfíni stanou vašim vzorem radosti.

zdroj - asi nějaká kniha od Doreen Virtue

Delfín si hraje s kroužky z bublin

31. července 2010 v 21:56 | Crystallin

Sdělení delfínů a velryb - zamyšlení budoucnosti Jednoty a radosti

31. července 2010 v 21:49 | Crystallin
delfini

1.část

2.část

Delfíni

31. července 2010 v 21:35 | Crystallin
Jízda na delfínech

Delfíni
jsou přátelé,
spoluhráči a kolegové mořských víl na fyzické úrovni.
Přinášejí na Zemi magickou energii z "jiného světa" a zároveň nám připomínají, jak je důležité umět si hrát.
My, lidé totiž často nevěříme tomu, že svých cílů můžeme dosáhnout i bez velké námahy, a proto často lámeme věci přes koleno.
Delfíni nás mají za úkol přesvědčit, že k dosažení jakéhokoli cíle nám postačí být hraví a radostní. Abychom zhmotnili své sny, musíme být soustředění, ale ne ustaraní.
Delfíni nám také připomínají, abychom používali svůj šestý smysl.
Intuice nám vždy poskytne směr a vedení, který hledáme.
Delfíni jsou ukázkovým příkladem toho, že svým vnitřním pocitům můžeme důvěřovat.

(Kouzelní delfíni a mořské víly - Doreen Virtue Ph.D.)
 
 

Reklama