Dimenze

Pátá dimenze

9. ledna 2011 v 15:50 | Crystallin
earth
I když se Země se posouvá do vědomí 5D, lidé si stále tvoří svůj život ve vědomí 3D. V současné době je třeba rozšířit své hranice a udělat si v mysli nové spojení, uvolnit systémy přesvědčení, které se ve vědomí 5D zdají zbytečnými, a dělat to, co je potřeba. 3D systémy máme v sobě zažité, protože nám fungovaly po celá staletí. Potřebovali jsme žít život v dualitě, protože jsme se potřebovali naučit rozlišovat situace na dobré a špatné, věci na hezké a ošklivé a co je z morálního hlediska správné a co nesprávné. Bylo důležité poznat tyto protiklady. Jak se vyvíjíme, v současné době je stejně důležité poznat pohled z pozice jednoty, tedy triality, což znamená spojit se s vyšším Já, a tak se podívat na život z vyšší perspektivy, a to z pohledu duše. To, že více vstupujete do vědomí 5D, neznamená, že se váš život začne diametrálně měnit. To, co se změní, budou vaše reakce, protože si budete vědomi vyšší perspektivy života. Jak budete cestovat mezi vědomím 3D a 5D, budete žít v životě mezi těmito světy.

Frekvence světla

8. ledna 2011 v 16:25 | Crystallin
vnitřní světlo

Frekvence světla

200 THz - pravda, integrita
310 THz - naděje, optimismus
400 THz - rozum, moudrost
500 THz - láska
540 THz - radost
600 THz - klid, blaženost
700 THz - jasné myšlení
800 THz - vědomí
1000 THz - vyšší vědomí


Autor obrázku: Mario Duguay 

Dimenzionální říše

3. září 2010 v 22:35 | Crystallin
Našla jsem na internetu další článek o dimenzích, čím více úhlů pohledu, tím líp:

Jak prozkoumáváme dimenzionální říše, odhalujeme o nich nové vzrušující informace. Žijeme v pestrém vesmíru naplněném vším, co si jen lze představit. Uvědomte si, že v tomto vesmíru žijete život plný zázraků.

V Jednotě
Evin Starbuilders


3. dimenze - Tam, kde realita je vyleptána do kamene


Ve Třetí dimenzi je energie zmrazena do temných a hustých sraženin hmoty. Naše schopnost prožívat tady dole krásu ukazuje, že žijeme v milujícím vesmíru. Díky vjemovým filtrům (laskavostí Planetárního Vědomí) se může naše vědomí ztotožňovat s hmotou. Proto se můžeme zhutnit. Protože vesmír ve Třetí a Čtvrté dimenzi poskytuje iluzi Svobodné Vůle, můžeme se chovat jako svatí nebo démoni, nebo obvykle někde mezi tím.

Pokud své činy zakládáme výlučně na třídimenzionálních principech, žijeme v materiálním světě. Zde je snadné ověřovat realitu s využitím logiky. To platí z toho důvodu, že věříme, že naše obrazy reality jsou realitou. Takto jsou naše životy spíše vyleptány do kamene než vykresleny ve Světle.

Další článek o dimenzích a jejich rozdělení

28. června 2010 v 21:03 | Crystallin
Je dobré udělat si představu o tom, jak Bůh stvořil svět a jeho struktury. Pro ty, kteří hledají pravdu, je model tím více vyhovující, čím širší je jeho záběr a čím je stabilnější. Věda nám nabízí "faktické" kosmologie, zatímco náboženství a kultury si vytvářejí své vlastní mýty.
Mimozemský model, který následuje, naznačuje Zdroj, stvoření, dualitu, obyvatele jiných dimenzí a hierarchii v rámci dimenzionálního kontextu. Tento model obsahuje deset různých dimenzí; uvidíte, že čím vyšší dimenze, tím větší jsou inherentní paradoxy.

Dvanáctá dimenze - Vše, co existuje (a ještě něco navíc); Zdroj

Dvanáctá dimenze je nepopsatelná. Numerologicky je číslo dvanáct spojením 1 a 2. To představuje fúzi Jednoty (1) a Duality (2). V duchovním smyslu je to Bůh. Mnohé starobylé kultury charakterizovaly tohoto Boha jako "slovy nepopsatelného" a činily tak právem.
Dvanáctá dimenze zahrnuje a přesahuje celé nekonečno. Nedefinovatelná, je vždy více, než si dovedeme představit. Můžete například říct: "Bůh je čistá, nepodmíněná Láska." Aby bylo toto tvrzení pravdivější, měli byste dodat: "a ještě něco navíc." Jinými slovy, cokoliv můžeme vyjádřit nebo si představit o této podstatě/stavu, vždy k tomu existuje ještě něco dalšího - "něco navíc."
A konečně: toto je Zdroj - Vše, co existuje (a ještě něco navíc). Zde nejsou žádné "já", "ty" nebo "my". Je absurdní tvrdit: "Já jsem [tento] Bůh.", protože na tomto stupni neexistuje žádné "já", které by to mohlo učinit.

Dimenze

21. července 2009 v 21:53 | Crystallin
Rozdělení a stručný popis:

  1. dimenze je zemský krystal, střed Země, její duchovní srdce.
  2. dimenze je pohádkový "nadpřirozený" svět běžným zrakem neviditelných nejrůznějších bytostí - skřítků, permoníků, víl, najád, harpií, šotků, elementálních bytostí - jako jsou vodníci, větrníci, zemští a ohnivci a mnohé další.
  3. dimenze jsme my na Zemi.
  4. dimenze - planety Sluneční soustavy, astrál - mj. bytosti přinášející nám s tzv. vesmírnou nabídku, na základě které vznikají naše negativní emoce.
  5. dimenze Plejády, svobodná láskyplná tvořivost.
  6. dimenze Sirius, vesmírná geometrie.
  7. dimenze - Androméda, informační centrum, informační dálnice vesmíru, propojení s jinými galaxiemi (jakoby počítačové zázemí).
  8. dimenze - galaktická federace, správní centrum (výkonná moc).
  9. dimenze - galaktické centrum, černá díra: Rada moudrých, Bílé bratrstvo (zákonodárci).
  10. a vyšší dimenze univerzální zdroj (Bůh).
podle semináře Cesta lásky III Evy Puklové, březen 2004.

Přesun do druhé dimenze

3. května 2009 v 19:17 | Crystallin

Přesun do druhé dimenze

převzato ze stránek www.cestydusi.cz
Téma: Mystika a energie
Dimenze - je to rozměr, rozsah, rovina. Ve vesmíru je několik druhů dimenzí, v některé dimenzi vnímají prostor, čas a hustotu jinak nebo nevnímají nic. Záleží na tom, jak se dívají a vnímají a jaké vědomí mají.
V normální pozemské dimenzi vnímáme prostor, čas a hustotu - tedy v současné době na naší planetě Zemi žijeme v naší dimenzi - 3.dimenzi. Ale někde vyskytují se tajemné místa - především v bermudském trojúhelníku, někde v egyptské pyramidě, někde v mayské pyramidě a v dalších záhadných místech, kde se můžete přesunout do jiné dimenze v okamžiku. Může se stát taky někde v domě, v lese, i všude... A taky při odvezení do kosmické lodi...

Můžete se přesunout do jiné dimenze:
 
 

Reklama