Knihy k přečtení,stáhnutí

LÁSKA MUŽE A ŽENY Z POHLEDU DUŠEVNÍCH A DUCHOVNÍCH SIL Josef Staněk Jana Brzobohatá

11. května 2014 v 20:04 | Crystallin
Link na stáhnutí: zde

Otevření vyššího duchovního vědomí autorů umožňuje v této ojedinělé publikaci zasvěcenější pohled na lásku, na její energetický, duševní a duchovní, tedy i karmický podklad. Toto poznání umožňuje lepší chápání božího a vesmírného řádu ve vývoji vědomí, lásky a v celém životě člověka.

Autoři si nekladou za cíl seznamovat čtenáře s celou problematikou lásky do detailů, ale pokouší se názorně ukázat poznanou hloubku božích zákonů, které souvisí s láskou a zachováním duchovní energie a vibraci rodu. Snaží se ukázat smysl a význam lásky v tomto pozemském životě, ale také její další směr vývoje v průběhu nových inkarnací a jejich vyššího duchovního vývoje vědomí.

Tajemství amenti

29. dubna 2014 v 18:28 | Crystallin
,,Tato naše výprava za poznáním, kterou jsem pojmenoval - O čem to všechno je - tedy je skutečně fantastická a setkáme se na ní s mnoha koncepty a informacemi, které jsou zejména zásadně odlišné od všeho, co doposud známe. Přesto předesílám, že se nejedná o žádnou konspirativní spekulaci či anarchistický pamflet. Data, se kterými bude laskavý čtenář seznámen jsou určena výhradně k jeho osobnímu procítění, zpracování, zužitkování a životní inspiraci a nebo odmítnutí, přičemž to jak s nimi kdo ve finále naloží, je skutečně volba, kterou máme každý zcela ve své kompetenci i odpovědností. A na samém začátku bych rád zdůraznil ještě jednu poznámku. Předávaná data jsou mými vlastními slovy, která jsem zformuloval veden snahou zhutnit (transformovat) primární údaje do přiměřeně "stravitelné velikosti a podoby" tohoto sekundárního textu. Jak úspěšně se mi to povedlo, nejsem schopen posoudit, ale co je podstatné je to, že pokud se někdo rozhodne vydat se po této cestě dál, do větší hloubku, výšky či šířky, primární údaje jsou mu k dispozici. A z nich posléze sám může zjistit, že tato naše výprava je jen malým náhledem na skutečnou kvantitu i kvalitu informací a myšlenek, které jsou dnes inspirovanému zájemci volně a svobodně k dispozici. V anglickém originálu jsou tyto myšlenky prezentovány pod pojmem - Svobodné učení, což ale nic nemění na faktu, že si za svá (byť pouze interpretační) slova, každý neseme osobní, karmickou zodpovědnost jakou energii zasejeme, takovou budeme sklízet. V tomto smyslu tedy přijímám práva i odpovědnosti přináležející všem autorům, veřejně prezentovaných slov. Tolik úvodem a nyní již můžeme udělat první krok na cestě, na kterou přeji všem upřímným čtenářům - hodně vůle a štěstí k dosažení cílové mety. Nechť je Vám tento text dobrým kompasem."

Anselm Grün - Poselství shůry

28. února 2013 v 15:29 | Crystallin
50 andělských inspirací pro všední den. Na silvestrovském večírku se sešel kroužek lidí, kteří by rádi začali Nový rok nejen sektem a ohňostrojem. Kdosi napsal na padesát kartiček padesát andělů pro příští rok a vyzval účastníky, aby si každý jednoho vytáhl. Na kartičkách je napsáno padesát postojů, které by měly dát našemu životu směr.


Stáhnout


ANDĚL ODPUŠTĚNÍ
Odpouštění a promíjení připomíná shovívavost. Někdo mě udeří a mně jako křesťanu nezbude nic jiného než odpustit. Nesmím se bránit. Musím odpustit i svým nejhorším nepřátelům. Anděl odpuštění tě nechce ponižovat a učinit bytostí bezbrannou, naopak - chce tě osvobodit z moci lidí, kteří tě zraňovali a uráželi. Odpustit znamená vlastně pustit nepřítele, kterého už držím, a tak jej mám ve své moci. Škrtnout mu jeho dluh. Při odpuštění není třeba potlačovat vlastní city; odpuštění stojí až na konci: přichází po hněvu, ne před ním. Abys mohl promíjet, musíš nejprve připustit bolest, kterou ti ten druhý připravil, ale neměl by ses ve své ráně vrtat, jinak bys zraňoval sám sebe. (...)

Pierre Franckh - Jak si správně přát

18. února 2012 v 16:54 | Crystallin
Utvářet si svůj život tak, aby člověk dostal ve správnou chvíli to, co právě potřebuje - partnera, auto, bydlení - kdo by to nechtěl! Pierre Franckh nám na základě 7 praktických pravidel ukazuje, že se tato přání mohou stát skutečností a že každý může získat schopnost dostávat od života jen to dobré. Z této jedinečné knihy se dozvíte, jak máte svá přání formulovat, jak odbourávat negativní očekávání a jak tyto a další překážky překonávat.

Autor mimo jiné vysvětluje: jak má člověk svá přání správně formulovat, jak očekávání negativních věcí působí proti naplnění vědomých přání, jak se vyhnout různým léčkám.

Krok za krokem nacvičujeme úspěšné přání a s každým splněným přáním roste naše důvěra ve vlastní schopnosti a možnosti. Tato kniha - obohacená mnoha příklady ze života Pierra Franckha - nám nabízí cesta, jak změnit náš život, protože ovládnutím umění jak si správně přát získáme pravý klíč k vytvoření šťastného a harmonického života.


Ke stažení ZDE

Životní témata

16. října 2011 v 21:26 | Crystallin
Článek je zde.

Michael Newton - Cesty duší

3. srpna 2011 v 18:38 | Crystallin
Kniha přináší detailní a systematický popis duchovního světa, posmrtných stavů a existence duší v období mezi pozemskými životy. Vychází z dlouholetého zpracovávání výpovědí velkého množství lidí v hluboké regresní hypnóze.

Stáhnout


Úryvek:
JEDENÁCTÝ PŘÍPAD

Kam jde tvoje duše po setkání s blízkými při vstupu do duchovního světa?

Chvíli jsem sám. Pohybuji se neuvěřitelně daleko. Co se děje?
Jsem veden neviditelnou silou na odlehlejší místo - je to vstup do prostoru čisté energie.

K čemu bys to přirovnal?

Je to - "léčivá loď ".

Popiš co nejpodrobněji, co prožíváš.

Jsem uvnitř teplého, zářivého světla. Prochází mnou jako proud tekoucí energie. Je to jako proud páry. Nejprve kolem mne víří, potom se jemně dotýká mé duše, jako by byl živý. Pak mnou proniká jako oheň a já se cítím jako bych byl v koupeli, jež mne očišťuje a uzdravuje od všech zranění.

úryvek z knihy Světla andělů - Diana Cooper

10. dubna 2011 v 21:45 | Crystallin
Většina rodičů si myslí, že se chovají správně, když se o své děti strachují. Ale není to pravda. Strach je těžká, hutná a negativní vibrace. Když ji nasměrujeme silou ke svým milovaným dětem, které jsou na nás psychicky napojeni, vystavujeme své dítě nemo­ci, nebezpečí a negativním vlivům. Černý, těžký strach a energie starostí může způsobit, že naše dítě onemocní.
Když ke svým dětem vysíláme lásku, léčivé a pozitivní myšlenky, obklopujeme je ochrannou silou plnou radosti. Jestliže k tomu na­víc požádáme strážného anděla našeho dítěte, aby jeho či ji ochraňoval, otevře naše milující energie tomuto strážnému andělovi ces­tu, aby se mohl s dítětem blíže spojit.

Paulo Coelho - Záhir

28. listopadu 2010 v 19:19 | Crystallin
záhir
Strašně fajně se čte, začetla jsem se do ní na praxi, ale ještě ji nedočetla.

Nový román Paula Coelha. Známý spisovatel a válečná zpravodajka, oba úspěšní ve své profesi, žijí v Paříži v nekonvenčním manželství. Jednoho dne žena zmizí. Šlo o vraždu, únos, útěk? Spisovatel je odhodlán ji - svůj "Záhir" (pojem známý z islámského světa, který označuje věc nebo bytost, na něž nelze zapomenout) najít. Jeho pátrání jej zavede do nejvzdálenějších končin světa, ale zároveň i do vlastního nitra. Paulo Coelho ve svém novém románu zkoumá, co dnes znamená pro muže a ženu společný život a jak nerezignovat na riziko a dobrodružné hledání "osobního příběhu".

Stáhni zde v .pdf


Úryvek:

Konečně přijdeme na řadu my; když rozhovor překládám a později si mnohokrát přečtu reportáž, která o tom vyjde, poučím se o mnohém, co jsem toužil znát.
Esther se ptá, proč jsou lidé smutní.
,To je prosté,' odpoví stařec. ,Drží se své osobní historie. Všichni věří, že účelem našeho života je sledovat nějaký plán. Nikdo se neptá, jestli si to naplánoval sám, nebo jestli mu to stanovil někdo jiný. Lidé hromadí zkušenosti, vzpomínky, věci, myšlenky druhých, a to je víc, než unesou. Zapomínají proto na své sny.'
Esther podotkne, že mnoho lidí jí říká:
Vy máte štěstí, protože víte, co od života chcete; zato já nevím, co si vlastně přeju dělat.
Jistěže to vědí,' odpoví starý nomád. ,Znáte přece mnoho lidí, kteří ustavičně tvrdí: Neudělal jsem nic z toho, co jsem si přál, ale taková je realita. ↓

Odpoledne v parku

22. listopadu 2010 v 15:54 | Crystallin

Žil jednou jeden malý chlapec, který se chtěl setkat s Bohem. Věděl, že k Bohu je to daleko, a tak si do kufru zabalil několik balíčků sladkých tyčinek, šest plechovek bublinkové limonády a vyrazil na cestu.
Když přešel asi tři ulice, potkal starou paní. Seděla v parku a jen tak zírala na několik holubů. Chlapec se usadil vedle ní a otevřel svůj kufřík. Zrovna se chystal napít limonády, když si všiml, že stará paní vypadá hladově, a tak jí nabídl jednu tyčinku. Vděčně ji přijala a usmála se na něho. Její úsměv byl tak hezký, že ho chlapec chtěl vidět ještě jednou, a tak jí nabídl limonádu. Znovu se na něj usmála. Chlapec měl velkou radost!
Seděli tam celé odpoledne, jedli a smáli se, ale nic neříkali.
Když se setmělo, chlapec si uvědomil, že už je unavený, vstal, aby vyrazil k domovu. Poodešel však jen pár kroků, otočil se, doběhl zpátky ke staré paní a objal ji. Ona se na něj usmála snad tím nejkrásnějším úsměvem. Když krátce nato chlapec dorazil domů, udivil svou matku radostným výrazem ve tváři.
Zeptala se ho: ,,Copak jsi to dneska dělal, že jsi tak šťastný?"
On odpověděl: ,,Obědval jsem s Bohem." Ale než mohla jeho matka zareagovat, dodal ještě: ,,A víš ty co? Směje se tím nejkrásnějším úsměvem, jaký jsem kdy viděl !"
Mezitím se domů vrátila i stará žena. Také ona celá jen zářila štěstím. Jejího syna velmi překvapil mírumilovný výraz v jejím obličeji, a proto se zeptal: ,,Mami, co jsi dnes dělala, že jsi tak šťastná?"
Odvětila mu: ,,Jedla jsem s Bohem v parku sladké tyčinky." Ale než mohl její syn odpovědět, dodala: "A víš co? Je mnohem mladší, než jsem čekala."

Julie A. Manhanová

Z knihy slepičí polévka pro duši, 3.porce
Četla jsem ji dneska na praxi, jsou tam skvělé dojemné příběhy

Diana Cooper - Světla andělů

6. října 2010 v 17:55 | Crystallin
světla andělů
"Věřím na anděly" je název dobře známé písně - ale je tomu skutečně tak?

V této knize se setkáváme s lidmi, kteří se ve svém životě setkali s anděli. Ano, andělé skutečně existují: jsou to vysoce vyvinuté bytosti, které mají lehčí a rychlejší vibrace než bytosti lidské, a jsou pro nás normálně neviditelné. Nicméně mnoho andělů si zvolilo, že budou sloužit lidskému rodu, a jsou tu k dispozici, aby nám pomáhali, poskytovali nám podporu, léčili a vedli nás - jediné, co musíme udělat, je požádat o to! Existují malí andílci, kteří se starají o drobné denní úkoly, a abnormálně velké bytosti, které dohlížejí nad velkými vesmírnými projekty. Jsou andělé, kteří mohou pomáhat v léčení a jiní, kteří navštěvují oslavy a rituály.

Kniha Světla andělů nám dává rady, jak je můžeme zavolat, aby v našem životě pomohli a dělali nám společnost. Jsme obklopeni anděly, jediné, co musíme udělat, je pozvednout své vědomí, abychom si jich mohli být vědomi a komunikovat s nimi, uvítat je ve svých životech a vpustit do našeho srdce radost, světlo a mír vycházející z jejich přítomnosti.

Diana Cooper je terapeutka, léčitelka a spisovatelka. Díky svým kurzům a terapii už pomohla bezpočtu lidí nalézt životní poslání, naplnit jejich potenciál a posilnit jejich život. Během krizového období svého života prožila hluboký zážitek ze setkání s andělskou bytostí, která ji uvedla na neuvěřitelnou vnitřní pouť vesmírem. Na základě toho zasvětila svůj život léčení, vyučování a službě lidem s tím, že umožňuje andělům, aby ji podporovali a vedli. Diana Cooper se nyní tímto vnitřním vedením neustále řídí a žije podle toho, v co věří.

Stáhnout TADY

 
 

Reklama